Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 3 września 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się ponowne spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono przedstawiony stronie związkowej przez Pracodawcę projekt aneksu do Regulaminu Pracy dotyczący jedynie jednorazowego wydłużenia okresu rozliczeniowego z 2-miesięcznego na 4-miesięczny (okres wrzesień-grudzień 2021 r.) w zakładach IRS i SBS oraz ewentualnego skierowania Pracowników na przestój w przypadku, gdy w tym okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień do grudnia 2021 r. wystąpi nierównomierny rozkład czasu pracy w poszczególnych miesiącach i okaże się, że w grudniu br. Pracodawca nie będzie mógł zapewnić pracy na wszystkie zaplanowane dni robocze. Pracownicy w takim przypadku będą mieć wypłacane wynagrodzenie postojowe (100% za dzień wynikający ze stawki zasadniczej osobistego zaszeregowania pracownika). Przestój nie będzie miał zastosowania w stosunku do Pracowników, którzy w tym czasie mają zaplanowane urlopy oraz tych, którzy mimo, że nie mają zaplanowanego urlopu, będą chcieli go wykorzystać.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 11.30 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Zarządu ZF ASP.
Podczas spotkania omówiono obecną bardzo trudną sytuację na rynku motoryzacyjnym, spowodowaną spadkami produkcji oraz redukcją zamówień ze strony klientów. Tematem spotkania było również rozpoczęcie procesu podwyżkowego, który ma na celu uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2022 r.
Pracodawca ponownie zwrócił się do Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” o wsparcie w swoich działaniach mających na celu dostosowanie stanu zatrudnienia do obecnych spadków produkcji. W tym celu Dyrekcja IRS i SBS zwróciła się do strony związkowej o wyrażenie zgody na jednorazowe wydłużenie okresu rozliczeniowego na okres 4 miesięcy, który obowiązywałby od września do grudnia 2021 r. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


Na dzień 31 sierpnia 2021 br. od godz. 11.30 zostało zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji biznesowej w IRS i SBS, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego w IRS oraz rozpoczęcie negocjacji podwyżkowych.

Dział: Aktualności