Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminów Wynagradzania i Pracy została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminów Wynagradzania i Pracy


Na dzień 24 marca 2021 r. zaplanowano pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie to zainicjuje rozpoczęcie procesu konsultacji w celu uzgodnienia i wprowadzenia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy, które obecnie obowiązują pracowników zakładów ZF Automotive Systems Poland.
Strona związkowa przedstawiła Pracodawcy swój wstępny projekt nowego Regulaminu Wynagradzania oraz projekty dodatkowych zapisów do Regulaminu Pracy. Inicjatywą NSZZ „Solidarność” dotyczącego przedstawionego projektu nowego Regulaminu Wynagradzania jest jego zaktualizowanie oraz wypracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań, z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i Pracodawcy.
O efektach rozmów i konsultacji w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Kobiet została wyłączona

Życzenia na Dzień Kobiet


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 8 lutego 2021 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu SBS. Tematem spotkania było przedstawienie oraz omówienie uwag i spostrzeżeń otrzymywanych od pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa związanych z przeprowadzonym procesem oceny pracownika do tegorocznych podwyżek.
Strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji SBS o wyjaśnienie kwestii związanej z narzucaniem przez bezpośrednich przełożonych liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, które zostają wliczone do oceny i w ten sposób liczba nadgodzin rzutuje na zwiększoną lub pomniejszoną ocenę pracownika. Dyrekcja oświadczyła stronie związkowej, że w tegorocznym procesie oceny pracownika nie ma takich kryteriów i ocena nie jest i nie może być rozliczana przez pryzmat liczby przepracowanych godzin nadliczbowych. Oceny zostały dokonane zgodnie z przyjętymi i uzgodnionymi ze stroną społeczną wskazówkami i kryteriami. Każdy pracownik na podstawie karty KIS zapoznał się ze swoją oceną i ją podpisał. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości pracownicy mają możliwość odwołania się od tej decyzji do Dyrekcji. Na najbliższym spotkaniu z Osobami Zaufania Dyrekcja przedstawi całościową informację z przeprowadzonego procesu ocen pracowników Zakładu SBS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności