Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Forum ERZ ZF Group i ERZ Wabco została wyłączona

Posiedzenie Forum ERZ ZF Group i ERZ Wabco


W dniu 6 maja 2021 r. odbyło się w formie on-line wspólne posiedzenie delegatów Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group z delegatami Europejskiej Rady Zakładowej Wabco. W posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyli delegaci z większości krajów, gdzie znajdują się zakłady ZF. Spotkanie prowadził przewodniczący ERZ ZF Oliver Moll wspólnie z przedstawicielami niemieckiego IG Metall.
Polskie zakłady ZF ASP reprezentowali Arkadiusz Hamara z IRS oraz Damian Czurak z SBS. W pierwszej części konferencji Wilhelm Rehm z Zarządu ZF AG Friedrichshafen, przedstawił sytuację dotyczącą przejęcia firmy Wabco, które zostało przeprowadzone w celu wzmocnienia pozycji ZF Group w segmencie aut użytkowych. Wabco będzie połączone z obecną dywizją T, a proces integracji i zmian strukturalnych potrwa jeszcze przez rok. Firma Wabco posiada również zakłady w Polsce w okolicach Wrocławia, gdzie zatrudnia ok. 2 300 pracowników, natomiast w całej Europie ponad 16 000 osób.
Następnie przedstawiciel Zarządu ZF odpowiadał na pytania członków Forum ERZ ZF Group. Zostały omówione plany związane z przenoszeniem produkcji z zakładu pasów w Częstochowie na Ukrainę (pierwsze linie już zostały wytransferowane). Obecnie w Zarządzie ZF Group nie ma jedności w przyjęciu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Ponownie będą analizowane wszystkie zagrożenia związane z tymi transferami, m.in. dotyczące możliwości zakłócenia łańcuchu dostaw. Spowodowane jest to ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową zaistniałą pomiędzy Ukrainą i Rosją.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 5 maja 2021 r. o godz. 8.30 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników.
Dyrekcja HR zakładu poduszek powietrznych przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację ekonomiczną i biznesową zakładu. Wysoka absencja chorobowa związana z pandemią oraz często powtarzające się zmiany wolumenu sprzedaży zmusiło Dyrekcję IRS do zmiany sposobu informowania o harmonogramie pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy Dyrekcja IRS podjęła decyzję, że począwszy od czerwca br. harmonogram pracy będzie publikowany wyłącznie na kolejny miesiąc, z zachowaniem 7 dni na komunikację (a nie jak dotychczas na cały rok). Tym samym wcześniej ogłoszony harmonogram na okres lipiec-grudzień 2021 roku przestaje obowiązywać. W dalszym ciągu zgodnie z Regulaminem Pracy w ZF ASP w Częstochowie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Poduszek Powietrznych, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut, m.in. braku półprzewodników. Obecne zamówienia kształtują się na poziomie mniejszym od zakładanych planów o 30% w tygodniu 17, o 20% w tygodniu 18, o 11% w tygodniu 19 oraz o 9% w tygodniu 20. Z powodu tak nagłej i nieoczekiwanej redukcji zamówień Pracodawca nie będzie w stanie w tym okresie zapewnić pracy dla wszystkich obecnie pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności