Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania POLSKI ŁAD: Zmiany w opodatkowaniu 2022 została wyłączona

POLSKI ŁAD: Zmiany w opodatkowaniu 2022


1 stycznia 2022 roku weszły w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczanie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowej dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla “klasy średniej”.
Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” przygotowali informację, w której starali się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych: LINK.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS


W dniu 4 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Logistyki Zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrekcja HR IRS.
Tematem spotkania było przedstawienie Dyrekcji Logistyki oraz omówienie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez pracowników zatrudnionych w obszarze magazynu, w szczególności dotyczących występowania niewłaściwych zachowań i relacji między bezpośrednimi przełożonymi a pracownikami oraz nierównomiernego obciążenia pracowników delegowanych do pracy na nocnych zmianach i trudnościami w otrzymaniu urlopu wypoczynkowego.
Dyrekcja Logistyki IRS przedstawiła stronie związkowej obecną trudną sytuację związaną z organizacją pracy pracowników zatrudnionych w obszarach magazynu ze względu na brak odpowiedniej liczby pracowników do wykonania zakładanych zadań. Wiąże się to także z wysoką absencją oraz brakiem posiadania pracowników na uzupełnienie stanu w takich szczególnych przypadkach. Dyrekcja zobowiązała się do analizy i wyjaśnienia przedstawionych przez pracowników problemów. W przypadku jakichkolwiek nagannych zachowań ze strony bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracownika lub problemu w otrzymaniu koniecznego urlopu przez pracownika, Dyrekcja zwraca się do pracowników o niezwłoczny bezpośredni kontakt, nawet telefoniczny. Jednocześnie Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej obecnie podejmowane działania w celu usprawnienia i poprawy organizacji pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności