Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Działalność NSZZ “Solidarność” w ZF Częstochowa została wyłączona

Działalność NSZZ “Solidarność” w ZF Częstochowa


W związku z pojawianiem się nieprawdziwych treści na portalach społecznościowych, zamieszczanych przez osoby wrogo nastawione lub niechętne związkowi zawodowemu NSZZ “Solidarność”, zawierających zarzuty, iż związek rzekomo nie działa dla dobra pracowników, poniżej przedstawiamy w skrócie informacje dotyczące działalności NSZZ “Solidarność” w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie.
Ponadto informujemy, że przedstawiciele KZ NSZZ “Solidarność” nie będą brali udziału w dyskusjach i polemikach z osobami, które w ohydny sposób bezpodstawnie oczerniają innych i uprawiają brudną politykę tylko i wyłącznie dla swoich celów propagandowych, a na pewno nie mają na celu korzyści dla pracowników naszych zakładów. Czas pokazuje, kto działa dla dobra pracowników w celu utrzymania miejsc pracy i odpowiednich wynagrodzeń.
1) Podpisano aneks do Regulaminu Wynagrodzenia dotyczący zmiany naliczania podwyżek wynagrodzeń (zmieniono procentowy udział podwyżki wynikającej z absencji i oceny z 60/40% na 30/70%). Obecnie każdy pracownik, nawet z dużą absencją w pracy otrzymuje podwyżkę, w przeszłości pracownik taki w ogóle jej nie otrzymywał. Wprowadzono też pozytywne zmiany dotyczące wyrównania podwyżek dla osób powracających z urlopów wychowawczych, macierzyńskich i po dłuższym zwolnieniu lekarskim.
2) Zmieniono okres rozliczeniowy z 4-miesięcznego na 3-miesięczny, w niektórych okresach wprowadzano 1-miesięczny. Obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
3) Corocznie negocjowany jest i regulowany wzrost podwyżek wynagrodzeń. W ostatnich 5 latach były one znaczące w porównaniu do poprzednich lat (wzrost stawki o kwotę 1275 PLN). O podpisanych porozumieniach pracownicy są informowani. Obecnie średnia stawka zasadnicza na produkcji wynosi około 3800 zł.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Baseny termalne tańsze dla członków NSZZ “Solidarność” została wyłączona

Baseny termalne tańsze dla członków NSZZ “Solidarność”


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 9.30 odbyło spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Pracowników. Tematem spotkania było przedstawienie stronie społecznej przez Dyrekcję SBS aktualnej sytuacji w zakładzie.
W związku z trwającą trudną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 Dyrekcja zwróciła się z apelem do pracowników o stosowanie podstawowych zasad DDM na terenie zakładu.
W 2021 roku sprzedaż zakładu SBS wynosiła 273 mln euro, co przyniosło wykonanie zakładanego planu na poziomie 95%. Pomimo niepewnej sytuacji na rynku w mijającym roku sprzedaż nie była tak zła jak się na to zanosiło. W 2022 roku zakładane są plany produkcyjne i sprzedaż zwiększone o 15% w stosunku do 2021 roku.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności