Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rzeczywistość deklaracji współpracy przez MOZ została wyłączona

Rzeczywistość deklaracji współpracy przez MOZ


W przekazie skierowanym do pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS ZF ASP w Częstochowie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska przedstawiła swoją genezę oraz informację, jakie lokalizacje zakładów ZF w Polsce objęła swoim działaniem w celu poprawy wynagrodzeń pracowników, warunków pracy oraz stosunków pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi.
W swoim przekazie kierowanym do pracowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska informuje także, że nie powstała na złość Pracodawcy, ani tym bardziej, by walczyć z “Solidarnością”. Jednocześnie deklaruje chęć podjęcia współpracy z “Solidarnością” czy też jakimkolwiek innym związkiem zawodowym.
Zdaniem pracowników zrzeszonych w NSZZ “Solidarność” te zapewnienia mijają się z prawdą, fakty tego nie potwierdzają. NSZZ “Solidarność”, tak jak i każdy inny związek zawodowy, posiada swoje struktury i działa w oparciu o Ustawę o związkach zawodowych oraz inne akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Praca osób delegowanych do pracy związkowej jest nie tylko odpowiedzialna, ale także musi być przede wszystkim nakierowana na niesienie pomocy oraz pozytywne rozwiązywanie przeróżnych problemów dotyczących pracowników w relacji z Pracodawcą. Działania podejmowane przez przedstawicieli MOZ Pracowników ZF Polska na zakładach IRS i SBS w Częstochowie wręcz zaprzeczają temu. Zdaniem wielu pracowników przedstawiciele nowego związku swoją działalność związkową skupili wyłącznie na walce z NSZZ “Solidarność”. Przekazywanie zmanipulowanych, nieprzychylnych i nieprawdziwych komentarzy dotyczących walki o tzw. “stołki” (Pytanie: jakie? Każda osoba oddelegowana do pracy związkowej ma wypłacane wynagrodzenie od Pracodawcy w postaci ryczałtu, takie samo, czy ktoś reprezentuje NSZZ “Solidarność” czy inny związek, jak np. MOZ Pracowników ZF).
Nieuzasadnione krytykowanie działalności NSZZ “Solidarność”, pozyskiwanie nowych członków poprzez przekazywanie pracownikom gotowych druków o rezygnacji z członkostwa w “S”, a nawet rozrzucanie ich w dużych ilościach na stołówkach zakładowych – takie działania przedstawicieli nowego związku są nie do zaakceptowania. Chodzenie do związkowców NSZZ “Solidarność” z wspomnianymi “gotowcami” to raczej działanie przeciw NSZZ “Solidarność”, a nie deklarowana chęć współpracy. Pytanie: czemu takie działania mają służyć? Bo na pewno nie współpracy związkowej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Limit pracy w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Limit pracy w godzinach nadliczbowych


W związku z pojawiającymi się różnymi przekazami kierowanymi do pracowników co do kwestii pracy w godzinach nadliczbowych Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w ciągu roku zgodnie z Kodeksem Pracy można przepracować maksymalnie 150 godzin nadliczbowych, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.
Według zapisu w Regulaminie Pracy w zakładach ZF IRS i SBS ASP w Częstochowie maksymalny limit pracy w nadgodzinach wynosi 300 godzin. W związku z powyższym pracownicy zatrudnieni w zakładach IRS i SBS nie mogą przepracować więcej niż 300 godzin nadliczbowych w ciągu roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy pracownik np. we wrześniu lub październiku osiągnie dopuszczalny limit 300 godzin nadliczbowych, pracownik ten nie może już do końca roku pracować w godzinach nadliczbowych.
Kodeks Pracy reguluje następujące kryteria dotyczące limitów pracy w nadgodzinach: Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie kwestii posiłków dla pracowników została wyłączona

Uzgodnienie kwestii posiłków dla pracowników


Pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu dzisiejszym (27 stycznia 2022 r.) strona związkowa uzgodniła porozumienie z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych dotyczące wprowadzenia na wzór Zakładu Pasów Bezpieczeństwa posiłków dla pracowników pracujących w 12-godzinnym systemie pracy na zmianie, tj. po przepracowanych 8 godzinach pozostają dodatkowo świadcząc pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze 4 godzin.
Ponadto informujemy członków NSZZ “Solidarność, że wzorem lat ubiegłych, osoby, które nie zgadzają z wystawioną oceną pracownika oraz mają zastrzeżenia co do otrzymanej wysokości podwyżki na 2022 rok, że otrzymają fachową pomoc ze strony Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w sprawie złożenia odwołania od decyzji Pracodawcy oraz obsługę prawną w celu wyrównania wysokości podwyżki.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności