Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF ASP


W dniu 23 lipca 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji HR ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Spotkanie dotyczyło omówienia sytuacji, w której obecnie znajduje się branża motoryzacyjna oraz sytuacji dotyczącej obecnego stanu zatrudnienia i produkcji w zakładzie poduszek powietrznych i zakładzie pasów bezpieczeństwa.
Dyrekcja HR przedstawiła stronie związkowej informację, że w następnym tygodniu będzie na zakładzie IRS o 174 pracowników za dużo w stosunku do zakładanych planów produkcyjnych, a w 31. tygodniu – 80 pracowników. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i związana jest z redukcją na dużą skalę zamówień ze strony klientów, m.in. Daimlera i Fiata. Ponadto klienci zwlekają i nie odbierają w terminie już wyprodukowanych gotowych wyrobów. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy wszystko wróci do normalności i stabilności.
W wyniku tych zawirowań sytuacja biznesowa dla zakładów ZF ASP w Częstochowie na chwilę obecną nie jest zadowalająca. W dalszym ciągu sytuacja w zakresie planowania produkcji jest nieprzewidywalna. Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie rozważa różne scenariusze, aby przetrwać ten trudny okres, w tym także rozważany jest ponowny proces zwolnień grupowych.
Podczas spotkania Dyrekcja HR w imieniu Pracodawcy przedstawiła stronie związkowej projekt aneksu do Regulaminu Pracy z prośbą o jego akceptację. W projekcie przedstawionego aneksu jest m.in. wprowadzenie z dniem 1 września br. 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracowników IRS (dla pracowników SBS pozostaje bez zmian 2-miesięczny okres rozliczeniowy), zaplanowanie dla pracowników eksploatacji godzin niedzielnych od 5.00 do 5.00 w poniedziałek (w związku z tym dla tej grupy pracowników I zm. w poniedziałek będzie obowiązywać od godz. 5.00 do godz. 13.00) oraz zwiększenie limitu nadgodzin do 416 godzin w danym roku. Uzgodniono, że w terminie do 16 sierpnia br. strona związkowa przedstawi Pracodawcy swoje stanowisko na wprowadzenie rzeczonego aneksu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania EMERYTURY STAŻOWE: Ruszyła zbiórka podpisów została wyłączona

EMERYTURY STAŻOWE: Ruszyła zbiórka podpisów


Wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych. Komitet inicjatywy do 6 października 2021 r. musi zebrać minimum 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającym możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 latach stażu pracy dla mężczyzn (wlicza się okresy składkowe oraz nieskładkowe).
W związku z powyższym informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF ASP w Częstochowie, że osoby, które dobrowolnie będą chciały podpisać się pod tym projektem, mogą to zrobić na stołówkach zakładowych podczas dyżuru członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 13 lipca 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja HR przedstawiła stronie związkowej informację dotyczącą niestabilności na rynku motoryzacyjnym oraz dalszymi redukcjami zamówień ze strony klientów, m.in. Daimlera i Fiata.
W wyniku tych zawirowań sytuacja biznesowa dla zakładu na chwilę obecną nie jest zadowalająca. W dalszym ciągu sytuacja w zakresie planowania produkcji jest nieprzewidywalna. W związku z tym, Dyrekcja IRS postanowiła dokonać modyfikacji harmonogramu czasu pracy w obecnym okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień dla pracowników zatrudnionych w BU-1, BU-3 i BU-6. Dla pracowników pracujących ww. biznesach, zarówno w systemie dwuzmianowym jak i trzyzmianowym, wyznaczono 23 lipca br. dniem wolnym, natomiast pracę za ten dzień zaplanowano dla tej grupy pracowników na dzień 28 sierpnia br. Pozostałe biznesy pracują bez zmian w harmonogramie czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień br.
Ponadto Dyrekcja IRS poinformowała, że wszyscy pracownicy, którzy na ten okres zaplanowali sobie urlop wakacyjny będą mogli z niego skorzystać w ilości 9 dni (druga połowa lipca) lub 11 dni (druga połowa sierpnia).

Dział: Aktualności