Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


Wszystkich pracowników zatrudnionych w IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland informujemy, że na dzień 17 listopada 2021 r. zostało zaplanowane spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania będzie wypracowanie i uzgodnienie wysokości podwyżek dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF Automotive Systems Poland IRS i SBS, które według zapisu w Regulaminie Wynagradzania będą obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. O efektach rozmów negocjacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 25 października 2021 r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS z członkami Prezydium KZ NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Pracowników. Tematem spotkania było omówienie sytuacji związanej z aktualnymi zamówieniami i planami produkcyjnymi w zakładzie pasów bezpieczeństwa.
Zdaniem Dyrekcji zakładu pasów bezpieczeństwa w dalszym ciągu zamówienia ze strony klientów są niestabilne, co nie pomaga w planowaniu produkcji. Obecnie na okres 2-3 tygodni, począwszy od 43 tygodnia, nastąpiły wzrosty zamówień ze strony Skody, Audi, VW oraz Forda. Aby zrealizować w terminie nagły chwilowy wzrost zamówień, brakuje około 100 osób.
W związku z tymi nieprzewidywalnymi wzrostami zamówień ze strony klientów potrzebna będzie praca pracowników na niektórych liniach produkcyjnych w nadgodzinach.
W zależności od dobrej woli pracownika praca będzie wykonywana w systemie 10 godzin lub 12 godzin na dobę. Obecnie nie ma możliwości na niektórych liniach produkcyjnych powrotu do pracy w systemie trzyzmianowym, ze względu na brak odpowiedniej obsady. Prawdopodobnie tam, gdzie będzie występował brak pracowników do uruchomienia pracy w systemie trzyzmianowym, praca będzie wykonywana w godzinach od 6.00 do 18.00 oraz od 20.00 do 6.00. Możliwa będzie także praca w godzinach 14.00-2.00.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracownicy i pracodawcy wnioskują o pomoc dla branży została wyłączona

Pracownicy i pracodawcy wnioskują o pomoc dla branży


19 października 2021 r. reprezentacje pracowników i pracodawców zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie uruchomienia przez Rząd RP programu pomocy oraz ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.
“Trudna sytuacja przemysłu spowodowana pandemią w 2020 roku uległa w bieżącym, 2021 roku, dalszemu pogorszeniu w ścisłym związku ze skutkami pandemii, przede wszystkim z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które w ostatnich miesiącach oznaczały przestoje, a w perspektywie kolejnych miesięcy brak możliwości wznowienia produkcji, co może oznaczać, bez wsparcia programem ochrony miejsc pracy, zagrożenie redukcją zatrudnienia (…) – czytamy w stanowisku – Dlatego partnerzy społeczni wnioskują o uruchomienie programu dla przemysłu motoryzacyjnego jeszcze IV kwartale 2021 roku. Warto podkreślić, że uchwałę nr 90 w sprawie wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego, Rada Dialogu Społecznego, podjęła na posiedzeniu 30 września 2020 roku, a od tego czasu sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. Program powinien opierać się na rozwiązaniach zawartych w ustawie antycovidowej z marca i grudnia 2020 roku”.

Dział: Aktualności