Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 31 marca 2022 r. o godz. 10.30 na wniosek NSZZ „S” odbyło się robocze spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS w ZF ASP z członkami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było przedstawienie Pracodawcy przez stronę związkową otrzymywanych uwag i zastrzeżeń od pracowników co do sposobu organizacji i świadczenia pracy przez pracowników obcokrajowców zatrudnionych w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa. Dyrekcja stwierdziła, że obcokrajowcy zatrudnieni w obszarze produkcji świadczą pracę wyłącznie na stanowiskach mniej odpowiedzialnych i wymagających pracy w ramach w outsourcingu, posiadają swoich koordynatorów. Obecnie Pracodawca nie planuje żadnej zmiany w organizacji pracy dla obcokrajowców z uwagi na niestabilne zamówienia. Na niektórych liniach, tam gdzie jest to możliwe, tak jak linia 12212 pracownicy UA obsadzają pełną obsadą i wykonują pracę po 12 godzin na dobę. W przypadku spadku zamówień obcokrajowców w każdej chwili można odwołać lub zmniejszyć im czas pracy. Pracodawca preferując taką formę zatrudnienia obcokrajowców ma większą elastyczność w planowaniu organizacji pracy i nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku mniejszej produkcji, co ewidentnie skutkowałoby osiągnięciem niższych wyników finansowych. W przypadku planowania mniejszej produkcji pracowników z UA będzie można zastępować polskimi pracownikami.
Stanowiska osób wiodących i jakościowe będą wyłącznie obsadzane przez etatowych pracowników ZF. Ponadto, przeszkolenie pracownika na danym stanowisku pracy wymaga czasu i niekiedy jest to miesiąc lub półtora miesiąca. Pracodawca nie zgadza się z opiniami etatowych pracowników ZF dotyczącymi jakiejkolwiek ich dyskryminacji i dotyczącymi kierowania obcokrajowców do lżejszej i mniej wymagającej pracy. Są to stwierdzenia nieprawdziwe. W firmie ZF Group szczególną uwagę zwraca się na wprowadzone standardy dotyczące traktowania wszystkich pracowników jednakowo, również pod względem moralnym i etycznym.
Jednocześnie Dyrekcja zwraca się z apelem o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich przypadków dotyczących naruszania dyscyplina pracy i przepisów BHP.
Na zakładzie SBS zatrudnionych jest 140 pracowników z UA i Dyrekcja nie będzie zwiększać ich stanu zatrudnienia. W przypadku, gdy kilku pracowników z tej grupy zakończy świadczenie pracy, to wtedy w ich miejsce zatrudnieni będą nowi w celu uzupełnienia tego stanu. Żadne zwolnienia pracowników etatowych nie są planowane, a pracownicy z umową na czas określony będą mieć przedłużane umowy na obowiązujących dotychczasowych zasadach.
Od początku roku z APT zostało zatrudnionych na etat ZF, po przepracowaniu 18 miesięcy, 68 pracowników. Pracownicy zatrudnieni poprzez APT co miesiąc mają przedłużane umowy, na kwiecień umowy zostały przedłużone na 3/4 etatu, ale tylko jako bufor bezpieczeństwa. Jeśli nic nie wydarzy się w zamówieniach, to będą pracować tak jak na pełny etat. W przypadku powrotu większych zamówień Dyrekcja w pierwszej kolejności będzie ponownie prowadzić rekrutację polskich pracowników poprzez APT . Dopiero w przypadku, gdy takie rekrutacje nie pozwolą na uzyskanie odpowiedniego stanu zatrudnienia potrzebnego do wykonania zakładanych celów produkcyjnych, będą rozpatrywane inne możliwości, w tym zwiększenie obecnego stanu zatrudnienia pracowników z UA.
Podczas spotkania omówiono także odwołania pracowników od oceny i wysokości podwyżki oraz ewentualne kontynuowanie ubezpieczenia PZU Życie przez emerytów i rencistów.

Umieszczony w Aktualności

« »