Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca organizowanej wycieczki została wyłączona

Informacja dotycząca organizowanej wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność informuje wszystkich zainteresowanych, którzy zadeklarowali udział w organizowanej w dniach 25-26 czerwca 2022 r. wycieczce w Pieniny, że do dnia 31 maja br. należy dokonywać wpłat potwierdzających uczestnictwo w wycieczce. Wpłat należy dokonywać w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” lub podczas dyżurów na stołówkach zakładowych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czasowe zawieszenie aneksu nr 5 do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Czasowe zawieszenie aneksu nr 5 do Regulaminu Wynagradzania


Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” informuje, że wyłącznie z inicjatywy i na prośbę zdecydowanej większości Pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa zostało zawarte porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu czasu pracy w weekend majowy 2022 roku dla zmiany „C”, co umożliwiło przeniesienie pracy z dnia 2-go na 3-go maja 2022 r.
Na podstawie czasowego zawieszenia treści punktu 1.14.1 aneksu nr 5 z dnia 17 grudnia 2021 roku Pracodawca wyraził zgodę na zmianę harmonogramu i przeniesienie dla Pracowników zmiany „C” zmiany nocnej z dnia 2 maja na dzień 3 maja 2022 r. W związku z tym Pracownicy zmiany „C” wykonujący pracę 3 maja nie będą mieli prawa do dodatku w wysokości 150 PLN. Jednocześnie informujemy, że zawarte porozumienie jest aktem jednorazowym i obowiązuje wyłącznie do dnia 4 maja 2022 r. i nie będzie dotyczyć pracowników, którzy będą świadczyć pracę z różnych względów zarówno w dniu 2 jak i 3 maja br.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zapewnia, że zawsze będzie wspierać i akceptować każdą inicjatywę dotyczącą zmiany organizacji pracy, podejmowaną przez zdecydowaną większość pracowników, ale tylko w tych przypadkach, gdy sami pracownicy o to zawnioskują.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Komitetu Zarządzającego ERZ została wyłączona

Posiedzenie Komitetu Zarządzającego ERZ


W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. we Frankfurcie nad Menem odbyło się posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego ds. połączenia rad zakładowych oraz Komitetu Zarządzającego Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KZ ZF Group: Oliver Moll (przewodniczący, członek rady nadzorczej ZF), Erdal Tahta (zastępca przewodniczącego, członek rady nadzorczej FZ), Arkadiusz Hamara, Javier Jimeno, Maria Andronic, Regis Barthelemy, Klaus Mertenz, przedstawiciele KZ WABCO Jeans Schaefer i Pedro Kern, z IG-Metal Holger Rosser oraz przedstawiciel Zarządu Frank Iver wraz z prawnikiem firmowym.
Najwięcej czasu poświęcone było rozwiązywaniu wielu punktów spornych dotyczących nowego porozumienia. Frank Iver nie chciał godzić się na jakiekolwiek ustępstwa na korzyść Rady Europejskiej, co argumentował często krzycząc, chociaż z drugiej strony na pewno zależało mu na podpisaniu porozumienia w terminie przewidzianym prawem, tak aby nie doszło do wejścia w życie porozumienia tzw. ustawowego, które w kilku obszarach jest nie korzystne dla korporacji. Po wielogodzinnej dyskusji udało się dojść do konsensusu w większość punktów.
Punkty, co do których w żaden sposób nie mogliśmy się porozumieć, zostaną przepisane wprost z ustawy i będą renegocjowane w terminie dwóch lat. Dotyczy to przede wszystkim tego, w jakich przypadkach sprawy firmowe obejmują informowanie Rady Europejskiej, a w jakich nie. Sprawą otwartą są natomiast tematy funkcjonowania stałego biura ERZ oraz konsultacji. Tutaj jest bardzo blisko do porozumienia. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności