Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czas oczekiwania na Karty ORLEN została wyłączona

Czas oczekiwania na Karty ORLEN


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, którzy zadeklarowali chęć posiadania kart rabatowych na stacje ORLEN i BLISKA, że sporządzone listy zostały przez naszą Komisję przekazane w celu wyrobienia kart. Jednakże obecnie koncern ORLEN informuje, że czasowo wstrzymał możliwości wyrabiania kart, przez co wydłuży się czas oczekiwania, aby je otrzymać.
W przypadku otrzymania wydrukowanych kart ORLEN niezwłocznie wszystkich powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca organizowanej wycieczki została wyłączona

Informacja dotycząca organizowanej wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność informuje wszystkich zainteresowanych, którzy zadeklarowali udział w organizowanej w dniach 25-26 czerwca 2022 r. wycieczce w Pieniny, że do dnia 31 maja br. należy dokonywać wpłat potwierdzających uczestnictwo w wycieczce. Wpłat należy dokonywać w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” lub podczas dyżurów na stołówkach zakładowych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czasowe zawieszenie aneksu nr 5 do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Czasowe zawieszenie aneksu nr 5 do Regulaminu Wynagradzania


Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” informuje, że wyłącznie z inicjatywy i na prośbę zdecydowanej większości Pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa zostało zawarte porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu czasu pracy w weekend majowy 2022 roku dla zmiany „C”, co umożliwiło przeniesienie pracy z dnia 2-go na 3-go maja 2022 r.
Na podstawie czasowego zawieszenia treści punktu 1.14.1 aneksu nr 5 z dnia 17 grudnia 2021 roku Pracodawca wyraził zgodę na zmianę harmonogramu i przeniesienie dla Pracowników zmiany „C” zmiany nocnej z dnia 2 maja na dzień 3 maja 2022 r. W związku z tym Pracownicy zmiany „C” wykonujący pracę 3 maja nie będą mieli prawa do dodatku w wysokości 150 PLN. Jednocześnie informujemy, że zawarte porozumienie jest aktem jednorazowym i obowiązuje wyłącznie do dnia 4 maja 2022 r. i nie będzie dotyczyć pracowników, którzy będą świadczyć pracę z różnych względów zarówno w dniu 2 jak i 3 maja br.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zapewnia, że zawsze będzie wspierać i akceptować każdą inicjatywę dotyczącą zmiany organizacji pracy, podejmowaną przez zdecydowaną większość pracowników, ale tylko w tych przypadkach, gdy sami pracownicy o to zawnioskują.

Dział: Aktualności