Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 9.30 odbyło spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Pracowników. Tematem spotkania było przedstawienie stronie społecznej przez Dyrekcję SBS aktualnej sytuacji w zakładzie.
W związku z trwającą trudną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 Dyrekcja zwróciła się z apelem do pracowników o stosowanie podstawowych zasad DDM na terenie zakładu.
W 2021 roku sprzedaż zakładu SBS wynosiła 273 mln euro, co przyniosło wykonanie zakładanego planu na poziomie 95%. Pomimo niepewnej sytuacji na rynku w mijającym roku sprzedaż nie była tak zła jak się na to zanosiło. W 2022 roku zakładane są plany produkcyjne i sprzedaż zwiększone o 15% w stosunku do 2021 roku.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania POLSKI ŁAD: Zmiany w opodatkowaniu 2022 została wyłączona

POLSKI ŁAD: Zmiany w opodatkowaniu 2022


1 stycznia 2022 roku weszły w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczanie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowej dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla “klasy średniej”.
Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” przygotowali informację, w której starali się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych: LINK.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją Logistyki IRS


W dniu 4 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Logistyki Zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrekcja HR IRS.
Tematem spotkania było przedstawienie Dyrekcji Logistyki oraz omówienie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez pracowników zatrudnionych w obszarze magazynu, w szczególności dotyczących występowania niewłaściwych zachowań i relacji między bezpośrednimi przełożonymi a pracownikami oraz nierównomiernego obciążenia pracowników delegowanych do pracy na nocnych zmianach i trudnościami w otrzymaniu urlopu wypoczynkowego.
Dyrekcja Logistyki IRS przedstawiła stronie związkowej obecną trudną sytuację związaną z organizacją pracy pracowników zatrudnionych w obszarach magazynu ze względu na brak odpowiedniej liczby pracowników do wykonania zakładanych zadań. Wiąże się to także z wysoką absencją oraz brakiem posiadania pracowników na uzupełnienie stanu w takich szczególnych przypadkach. Dyrekcja zobowiązała się do analizy i wyjaśnienia przedstawionych przez pracowników problemów. W przypadku jakichkolwiek nagannych zachowań ze strony bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracownika lub problemu w otrzymaniu koniecznego urlopu przez pracownika, Dyrekcja zwraca się do pracowników o niezwłoczny bezpośredni kontakt, nawet telefoniczny. Jednocześnie Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej obecnie podejmowane działania w celu usprawnienia i poprawy organizacji pracy.

Dział: Aktualności