Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Limit pracy w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Limit pracy w godzinach nadliczbowych


W związku z pojawiającymi się różnymi przekazami kierowanymi do pracowników co do kwestii pracy w godzinach nadliczbowych Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w ciągu roku zgodnie z Kodeksem Pracy można przepracować maksymalnie 150 godzin nadliczbowych, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.
Według zapisu w Regulaminie Pracy w zakładach ZF IRS i SBS ASP w Częstochowie maksymalny limit pracy w nadgodzinach wynosi 300 godzin. W związku z powyższym pracownicy zatrudnieni w zakładach IRS i SBS nie mogą przepracować więcej niż 300 godzin nadliczbowych w ciągu roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy pracownik np. we wrześniu lub październiku osiągnie dopuszczalny limit 300 godzin nadliczbowych, pracownik ten nie może już do końca roku pracować w godzinach nadliczbowych.
Kodeks Pracy reguluje następujące kryteria dotyczące limitów pracy w nadgodzinach: Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie kwestii posiłków dla pracowników została wyłączona

Uzgodnienie kwestii posiłków dla pracowników


Pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu dzisiejszym (27 stycznia 2022 r.) strona związkowa uzgodniła porozumienie z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych dotyczące wprowadzenia na wzór Zakładu Pasów Bezpieczeństwa posiłków dla pracowników pracujących w 12-godzinnym systemie pracy na zmianie, tj. po przepracowanych 8 godzinach pozostają dodatkowo świadcząc pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze 4 godzin.
Ponadto informujemy członków NSZZ “Solidarność, że wzorem lat ubiegłych, osoby, które nie zgadzają z wystawioną oceną pracownika oraz mają zastrzeżenia co do otrzymanej wysokości podwyżki na 2022 rok, że otrzymają fachową pomoc ze strony Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w sprawie złożenia odwołania od decyzji Pracodawcy oraz obsługę prawną w celu wyrównania wysokości podwyżki.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Apartamenty w Kościelisku i Zakopanem z rabatem została wyłączona

Apartamenty w Kościelisku i Zakopanem z rabatem


Dział: Aktualności