Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracodawcy w czasie upałów mają kilka obowiązków. Ich niedopełnienie może słono kosztować została wyłączona

Pracodawcy w czasie upałów mają kilka obowiązków. Ich niedopełnienie może słono kosztować


Czerwcowe upały na dobre zaczęły doskwierać pracownikom – zarówno tym pracującym w biurach, jak i na zewnątrz. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że kiedy temperatura zbliża się lub przekracza 30 stopni Celsjusza, to im dochodzi kilka obowiązków. A ich niedopełnienie może go słono kosztować, bo nawet 30 tys. złotych.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i BHP Pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym dostęp do wody pitnej, jeżeli temperatura przekracza 25 stopni w przypadku pracujących na zewnątrz i 28 stopni w przypadku pracujących w biurach. W czasie upałów pracownik musi mieć też dostęp do co najmniej 30 l wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych. Limit ten zwiększa się do 90 l w przypadku pracy brudzącej oraz do 120 l przy pracy z substancjami szkodliwymi. Przy wysokiej temperaturze niektórym zatrudnionym przysługują też bezpłatne posiłki profilaktyczne. Ciepły posiłek przysługuje pracownikom fizycznym, których wydatek energetyczny w trakcie pracy przekracza przyjęte progi w przepisach, a także tym pracującym pod ziemią oraz przy usuwaniu klęsk żywiołowych.
Niedopełnienie obowiązków może słono kosztować. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy co prawda mogą nałożyć grzywnę w wysokości 1-2 tys. złotych, jednak przysługuje im też prawo skierowania sprawy do sądu. Kara od organów sprawiedliwości może sięgnąć nawet poziomu 30 tys. złotych. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku zapewnienia pracownikom dostępu np. do klimatyzacji czy do wiatraków, rolet lub żaluzji. To już zależy tylko od niego, czy zdecyduje się na taką formę wsparcia, lecz gdy już ją wybierze, to musi zadbać o czystość maszyn (w tym o ich odgrzybianie). Ponadto przepisy nie przewidują też maksymalnej temperatury, w której można świadczyć pracę. Nie ma w nich również wzmianki o możliwości odmowy pracy ze względu na upał. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, że Pracodawca musi zapewnić warunki pracy zgodne z BHP i niezagrażające zdrowiu i życiu zatrudnionych. W przeciwnym przypadku podwładny ma prawo przerwać świadczenie pracy i nie powinien mieć z tego tytułu obniżonego wynagrodzenia. Jednak musi o zaistniałym fakcie poinformować bezpośredniego przełożonego.
Państwowa Inspekcja Pracy zachęca też, by w czasie upałów Pracodawcy decydowali się na skrócenie godzin pracy lub też wprowadzali dodatkowe przerwy w wykonywaniu obowiązków. Co istotne, jeżeli taka decyzja wychodzi ze strony przełożonego, to nie może w żaden sposób odbijać się na wynagrodzeniu zatrudnionego.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Wycieczka NSZZ „Solidarność”


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” składa serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników wycieczki zorganizowanej w dniach 25-26 czerwca 2022 r. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.
Mamy nadzieję, że wszystko było w porządku i jesteście zadowoleni z pobytu oraz zakwaterowania w hotelu, a wszyscy uczestnicy mają tylko dobre i miłe wspomnienia ze zrealizowanego programu wycieczki.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Parking dla uczestników wycieczki została wyłączona

Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja zakładu IRS wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez nasze koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 25 czerwca 2022 r. do godz. 22.30 dnia 26 czerwca.
Zgodnie z informacją pozyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: w celu skorzystania z parkingu prosimy zabrać identyfikator pracowniczy!
Informacje związkowe są również dostępne na naszym profilu FB –
Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland: www.facebook.com/profile.php?id=100078402091672.

Dział: Aktualności