Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu dzisiejszym (2 lutego 2022 r.) o godzinie 9.30 odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Pracowników i przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników ZF Polska. Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej obecną sytuacją ekonomiczną i biznesową Zakładu.
Według wstępnych wyników w styczniu br. osiągnięto sprzedaż na poziomie 25 mln euro do planowanych zamówień w wysokości 28 mln euro. W związku z niewykonaniem planów produkcyjnych powstały zaległości, które wynikają m.in z dużej absencji spowodowanej Covid-19 (z tego tytułu brakuje z tygodnia na tydzień około 150-160 pracowników produkcji). Do wykonania zaległości oraz bieżących zamówień uruchomiona została praca w nadgodzinach. W zależności od zapotrzebowania na poszczególnych liniach produkcyjnych obecnie około 20-25% załogi pracuje w nadgodzinach. Dyrekcja zwróciła się z apelem do pracowników o podejmowanie dobrowolnie bez jakichkolwiek przymuszeń pracy w nadgodzinach, by można było udźwignąć realizację tych zamówień. Podejmowane są także działania rekrutacji nowych pracowników poprzez APT oraz zatrudnionych jest obecnie 86 obcokrajowców (docelowo ma być ich 120), którzy będą realizować pracę w formie outsourcingu mając wydzielony obszar zamknięty oraz swojego koordynatora. W wyniku obecnej rekrutacji pracowników poprzez APT pozyskuje się kilka osób tygodniowo, co nie pozwala odciążyć pracowników z pracy w nadgodzinach. Prawdopodobnie dzień 28 lutego, planowany wcześniej jako dzień wolny od pracy, będzie dniem, gdzie będzie zapotrzebowanie na pracę w godzinach nadliczbowych. Według zapewnień Dyrekcji rozważane jest przez Zarząd ZF udzielenie zgody na pozyskiwanie pracowników z APT na etat pracownika.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rzeczywistość deklaracji współpracy przez MOZ została wyłączona

Rzeczywistość deklaracji współpracy przez MOZ


W przekazie skierowanym do pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS ZF ASP w Częstochowie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska przedstawiła swoją genezę oraz informację, jakie lokalizacje zakładów ZF w Polsce objęła swoim działaniem w celu poprawy wynagrodzeń pracowników, warunków pracy oraz stosunków pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi.
W swoim przekazie kierowanym do pracowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska informuje także, że nie powstała na złość Pracodawcy, ani tym bardziej, by walczyć z “Solidarnością”. Jednocześnie deklaruje chęć podjęcia współpracy z “Solidarnością” czy też jakimkolwiek innym związkiem zawodowym.
Zdaniem pracowników zrzeszonych w NSZZ “Solidarność” te zapewnienia mijają się z prawdą, fakty tego nie potwierdzają. NSZZ “Solidarność”, tak jak i każdy inny związek zawodowy, posiada swoje struktury i działa w oparciu o Ustawę o związkach zawodowych oraz inne akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Praca osób delegowanych do pracy związkowej jest nie tylko odpowiedzialna, ale także musi być przede wszystkim nakierowana na niesienie pomocy oraz pozytywne rozwiązywanie przeróżnych problemów dotyczących pracowników w relacji z Pracodawcą. Działania podejmowane przez przedstawicieli MOZ Pracowników ZF Polska na zakładach IRS i SBS w Częstochowie wręcz zaprzeczają temu. Zdaniem wielu pracowników przedstawiciele nowego związku swoją działalność związkową skupili wyłącznie na walce z NSZZ “Solidarność”. Przekazywanie zmanipulowanych, nieprzychylnych i nieprawdziwych komentarzy dotyczących walki o tzw. “stołki” (Pytanie: jakie? Każda osoba oddelegowana do pracy związkowej ma wypłacane wynagrodzenie od Pracodawcy w postaci ryczałtu, takie samo, czy ktoś reprezentuje NSZZ “Solidarność” czy inny związek, jak np. MOZ Pracowników ZF).
Nieuzasadnione krytykowanie działalności NSZZ “Solidarność”, pozyskiwanie nowych członków poprzez przekazywanie pracownikom gotowych druków o rezygnacji z członkostwa w “S”, a nawet rozrzucanie ich w dużych ilościach na stołówkach zakładowych – takie działania przedstawicieli nowego związku są nie do zaakceptowania. Chodzenie do związkowców NSZZ “Solidarność” z wspomnianymi “gotowcami” to raczej działanie przeciw NSZZ “Solidarność”, a nie deklarowana chęć współpracy. Pytanie: czemu takie działania mają służyć? Bo na pewno nie współpracy związkowej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Limit pracy w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Limit pracy w godzinach nadliczbowych


W związku z pojawiającymi się różnymi przekazami kierowanymi do pracowników co do kwestii pracy w godzinach nadliczbowych Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w ciągu roku zgodnie z Kodeksem Pracy można przepracować maksymalnie 150 godzin nadliczbowych, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.
Według zapisu w Regulaminie Pracy w zakładach ZF IRS i SBS ASP w Częstochowie maksymalny limit pracy w nadgodzinach wynosi 300 godzin. W związku z powyższym pracownicy zatrudnieni w zakładach IRS i SBS nie mogą przepracować więcej niż 300 godzin nadliczbowych w ciągu roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy pracownik np. we wrześniu lub październiku osiągnie dopuszczalny limit 300 godzin nadliczbowych, pracownik ten nie może już do końca roku pracować w godzinach nadliczbowych.
Kodeks Pracy reguluje następujące kryteria dotyczące limitów pracy w nadgodzinach: Czytaj więcej..

Dział: Aktualności