Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym


W dniu 6 września 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicielstw związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą. Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczyło spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku strony związkowej w dniu 24 sierpnia.
Pracodawca przedstawił stronie związkowej aktualną sytuację biznesową zakładów i plany produkcyjne na najbliższe miesiące. Omówiono żądania strony związkowej. Pracodawca podtrzymuje wolę prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, jednak nie daje zgody na przeprowadzenie waloryzacji podwyżek od 1 sierpnia br. i wprowadzenia ich w drodze aneksu do umów o pracę. Pracodawca proponuje stronie związkowej wypłatę bonusu do uzgodnienia, w jakiej formie i wysokości, na następnym spotkaniu.
Strony wspólnie ustaliły, że pozostałe postulaty dotyczące wypracowania i uzgodnienia wysokości podwyżek płac zasadniczych od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz inne zawarte w piśmie z dnia 24 sierpnia br. będą negocjowane na najbliższym spotkaniu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że na dzień 6 września 2022 r. o godz. 11.00 zostało zaplanowane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą.
Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczy spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku strony związkowej w dniu 24 sierpnia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja w sprawie Festynu w Konradowie została wyłączona

Informacja w sprawie Festynu w Konradowie


Informacje w sprawie nabycia karnetów dla członków NSZZ “Solidarność” i ich rodzin w siedzibie Komisji Zakładowej lub podczas dyżurów na stołówkach zakładowych.
W pobliżu miejsca Festynu (LINK) znajduje się duży parking dla samochodów. Dla niezmotoryzowanych posiadaczy karnetów Region zapewnia transport autokarowy. Autokary odjadą o godz. 14.30: • z parkingu przy ul. Focha (naprzeciwko aptek) oraz • z parkingu przy Rynku Wieluńskim (przy Żabce). Powrotne kursy z Konradowa o godz. 21.30 i 22.00.

Dział: Aktualności