Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe zasady liczenia “chorobowego” w 2022 roku została wyłączona

Nowe zasady liczenia “chorobowego” w 2022 roku


Od Nowego Roku zaczęły obowiązywać nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli czasu, w którym każdy ubezpieczony w ZUS ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w razie stwierdzenia przez lekarza, że jest niezdolny do pracy.
Zmiany wprowadzają znaczące ograniczenie możliwości długotrwałego przebywania na zasiłku chorobowym. Do tej pory każda choroba ubezpieczonego była liczona w oddzielnych limitach 182 dni wypłaty świadczenia z ZUS; po zmianach do takiego jednego limitu będą wliczały się wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego. Pula dni zasiłkowych do wykorzystania odnowi się dopiero po upływie 60 dni.
Według obowiązujących obecnie przepisów zasiłek chorobowy osoba ubezpieczona może otrzymywać w ciągu roku nie dłużej niż przez 182 dni albo 270 – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Zmiany w przepisach nie oznaczają, że osoba, która będzie przez długi okres na zwolnieniu, nagle zostanie bez zasiłku. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego lub o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, w zależności od rokowań co do stanu zdrowia.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej


W dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 10.00 na wniosek NSZZ “Solidarność” zostało zorganizowane w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. w Częstochowie ze stroną społeczną. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska.
Spotkanie zostało zorganizowane w celu omówienia wypłaconej wysokości premii produkcyjnej za styczeń br., niższej od oczekiwań pracowników. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ponownie przedstawili Pracodawcy negatywne stanowisko dotyczące wysokości premii produkcyjnej za styczeń na poziomie 7,25%. Zdaniem NSZZ “Solidarność” w styczniu br. nie było żadnych powodów i nagłych nieprzewidzianych zdarzeń, by premia była naliczona w tak niskiej wysokości. Wypłacanie w takiej wysokości premii produkcyjnej jest nie tylko nie do przyjęcia przez pracowników, ale powoduje także duże niezadowolenie, zniechęcenie oraz brak większego zaangażowania w wykonywanie obowiązków pracowniczych i świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Vouchery z 70-procentowym rabatem została wyłączona

Vouchery z 70-procentowym rabatem


Firma Holiday Park & Resort oferuje możliwość zakupu voucherów (kodów rabatowych) na 7-dniowe pobyty w sześciu nadmorskich rodzinnych ośrodkach Holiday Park & Resort oraz górskim resorcie Uzdrowisko Cieplice Zdrój z rabatem 70%.
Do dyspozycji są nadmorskie domki i apartamenty w Ustroniu Morskim, Mielnie, Kołobrzegu, Rowach, Pobierowie i Niechorzu oraz górskie domki w Uzdrowisku Cieplice Zdrój.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności