Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Boże Narodzenie AD 2020 została wyłączona

Boże Narodzenie AD 2020


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Proces podwyżkowy (cd.) została wyłączona

Proces podwyżkowy (cd.)


W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS na 2021 r. W spotkaniu uczestniczył także Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF ASP.
Podczas spotkania Dyrekcja IRS i SBS przedstawiła stronie związkowej następującą propozycję podwyżek dla pracowników zakładu IRS i SBS na 2021 rok: z dniem 1 lutego 2021 r. wzrost budżetu płac o 3%, a kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń dla pracowników produkcji w wysokości 100 zł brutto do stawki zasadniczej osobistego zaszeregowania pracownika. Wzrost wynagrodzeń pracowników w działach nieprodukcyjnych będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od oceny pracownika oraz absencji. Jednocześnie Pracodawca zapewnia kontynuację wypłat nagród jubileuszowych na zasadach wcześniej uzgodnionych oraz dokona weryfikacji zwolnień lekarskich, odbytej kwarantanny i opieki nad dziećmi związanych z pandemią COVID-19, co pozwoli na osiągnięcie większych podwyżek dla tych osób, które w związku z trwającą pandemią musiały przebywać na zwolnieniach, kwarantannach i korzystać z opieki nad dziećmi. Ponadto Pracodawca rozważy propozycję strony związkowej wprowadzenia dodatku w wysokości 150 zł brutto za pracę świadczoną w dni świąteczne.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się w formie on-line robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR ZF ASP.
Tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących Zakładu Poduszek Powietrznych. Omówiono m.in. sprawy związane z obecnym stanem zatrudnienia, wysoką absencją chorobową, prognozowane plany produkcyjne na koniec roku i początek 2021 r., ostatnie zmiany harmonogramu czasu pracy w trwającym okresie rozliczeniowym, ograniczanie pracy na nocnych zmianach do minimum oraz zagadnienia związane z wysokim poziomem nadgodzin i wypłacanymi w związku z tym dodatkowymi nagrodami. Strona związkowa ponownie przedstawiła Dyrekcji Zakładu poduszek powietrznych otrzymywane od pracowników zastrzeżenia dotyczące nagłych nieoczekiwanych zmian harmonogramu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego na niekorzyść pracowników, nadmierne obciążanie pracowników świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych i brak rotacji wśród pracowników, którzy obecnie nie świadczą pracy na nocnej zmianie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności