Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja w sprawie Festynu w Konradowie została wyłączona

Informacja w sprawie Festynu w Konradowie


Informacje w sprawie nabycia karnetów dla członków NSZZ “Solidarność” i ich rodzin w siedzibie Komisji Zakładowej lub podczas dyżurów na stołówkach zakładowych.
W pobliżu miejsca Festynu (LINK) znajduje się duży parking dla samochodów. Dla niezmotoryzowanych posiadaczy karnetów Region zapewnia transport autokarowy. Autokary odjadą o godz. 14.30: • z parkingu przy ul. Focha (naprzeciwko aptek) oraz • z parkingu przy Rynku Wieluńskim (przy Żabce). Powrotne kursy z Konradowa o godz. 21.30 i 22.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące waloryzacji wynagrodzeń została wyłączona

Spotkanie dotyczące waloryzacji wynagrodzeń


W dniu 24 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia waloryzacji podwyżek stawek zasadniczych dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładzie poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa.
W związku z przeprowadzoną analizą aktualnych i prognozowanych wskaźników mikro- i makroekonomicznych, a w szczególności coraz większą inflacją w kraju na poziomie obecnie około 16% rok do roku oraz osiąganiem przez Pracowników w bieżącym roku niższych od oczekiwanych wysokości dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła z wnioskiem do Pracodawcy o wprowadzenie dodatkowej waloryzacji (podwyżki) wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w całym okresie 2022 r. osiąganie mniejszych od zakładanych i oczekiwanych wynagrodzeń przez Pracowników przekłada się bezpośrednio na obniżenie ich poziomu materialnego, co stanowi dla nich coraz większy problem z miesiąca na miesiąc dla zapewniania odpowiednich standardów życia dla ich rodzin oraz brak dodatkowego zaangażowania i motywacji do bardziej wydajnej pracy.
W trakcie spotkania Dyrekcja ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie przedstawiła stronie związkowej aktualną sytuację biznesową i ekonomiczną zakładów oraz zwiększone plany produkcyjne na miesiąc wrzesień. Jednocześnie Pracodawca stwierdził, że aktualna sytuacja w dalszym ciągu nie napawa optymizmem i koszty produkcji są coraz większe, co utrudnia akceptację inicjatywy NSZZ „Solidarność” dotyczącej waloryzacji podwyżek.
W związku z brakiem wypracowania i uzgodnienia wysokości waloryzacji podwyżek na 2022 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przedstawiła Dyrekcji uzgodnione i podpisane w dniu 24 sierpnia 2022 r. wspólne stanowisko związków zawodowych działających w zakładach ZF ASP w Częstochowie dotyczące spełnienia żądań płacowych dla pracowników.
Pismo dot. zgłoszenia żądań płacowych (LINK). Wkrótce opublikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń została wyłączona

Spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń


W dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie.
Spotkanie zostało zaplanowane na wniosek NSZZ „Solidarność” w związku z podjętą inicjatywą wypracowania i uzgodnienia waloryzacji podwyżek stawek zasadniczych dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładzie poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa przekazaną Dyrekcji pismem z dnia 25 maja oraz następnym w dniu 20 lipca 2022 r. O dalszych uzgodnieniach w powyższej sprawie powiadomimy w odrębnym komunikacie. Wspomniane pisma do Dyrekcji: LINK.

Dział: Aktualności