Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań została wyłączona

DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań


Jak co roku z okazji zbliżającego się Święta Kobiet Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zaprasza serdecznie wszystkie Panie należące do Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland od dnia 27 lutego 2023 r. do biura Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” (pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33) po odbiór słodkiego upominku.
Jednocześnie informujemy, że upominki będzie można odebrać również na stołówkach zakładowych. Ze względu na termin ważności upominki wydawane będą do 31 maja br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowych rozwiązań płacowych została wyłączona

Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowych rozwiązań płacowych


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie, że treść otrzymanego w dniu 20 lutego 2023 r. pisma, w którym zostały zawarte wyjaśnienia Pracodawcy dotyczące wypłaty dla pracowników nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, zostanie przesłana do Biura Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z prośbą o przeanalizowanie zapisu porozumienia w tej sprawie i wydania opinii prawnej w celu podjęcia ewentualnych dalszych czynności prawnych wobec Pracodawcy.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 lutego br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z pismem do Pracodawcy o podjęcie natychmiastowych rozmów w celu wypracowania i uzgodnienia rozwiązań dotyczących wprowadzenia dodatku dla pracowników za świadczenie pracy w systemie 2-zmianowym, wypłacania w zadowalającej wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz wprowadzenia dodatku w wysokości 150 zł brutto za każdą przepracowaną sobotę i każdą przepracowaną niedzielę w systemie 4-zmianowym.
O efektach rozmów będziemy powiadamiać w odrębnych komunikatach. W załączeniu treść pisma przesłanego do Pracodawcy: LINK>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 20 lutego 2023 r. odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS z przedstawicielami związków zawodowych działających w ZF ASP w Częstochowie. Tematem spotkania było przestawienie i omówienie przez Pracodawcę bieżących spraw dotyczących zakładu pasów bezpieczeństwa, w tym m.in. planów produkcyjnych i wprowadzonych zmian dotyczących organizacji pracy.
Pracodawca poinformował stronę związkową, że od dnia 1 marca br. zostanie uruchomiony system pracy 4-zmianowy na jednej linii produkcyjnej 11140 APR-1 w BU-2, maksymalnie na okres 4 miesięcy. Wprowadzenie tej zamiany wynika z przewidywanych zamówień na ten okres przez klienta, co powoduje, że system pracy 3-zmianowy nie pozwala na realizację zakładanej produkcji. Ponadto w tym okresie na jeden tydzień zostanie wyłączona z produkcji ta linia z uwagi na jej modernizację i wprowadzenie modyfikacji maszyn do wdrożenia nowego projektu dla Mercedesa, który ma być realizowany od lipca br. Według Dyrekcji SBS praca w systemie 4-zmianowym ma dotyczyć około 36 pracowników, którzy zgodnie z podpisanym z NSZZ „Solidarność” w dniu 17 grudnia 2021 r. aneksem do Regulaminu Wynagradzania, otrzymają do wynagrodzenia dodatek w wysokości 120 zł brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę oznaczoną jako dzień pracujący w tym systemie. Ponadto Dyrekcja zapewniła stronę związkową, że w niektórych tygodniach pracy pracownicy mogą być delegowani z tej linii produkcyjnej na inne linie produkcyjne. Taka rotacja może występować z uwagi na fakt, że wykonana produkcja w tygodniu w systemie 4-zmianowym może być trochę większa od zakładanej. Jednocześnie poinformowano, że dni świąteczne Wielkanocy będą dla tej grupy pracowników dniami wolnymi od świadczenia pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności