Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego została wyłączona

Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że pomimo niedokonanej jeszcze procedury wyznaczenia osoby mediatora, Pracodawca wyraził zgodę co do przedstawionego 7 października 2022 r. stanowiska związków zawodowych w sprawie wyznaczenia i ustalenia terminu kolejnego spotkania negocjacyjnego w trwającym sporze zbiorowym, dotyczącym waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r.
Spotkanie odbędzie się 13 października o godz. 10.00 w budynku IRS na ul. Rolniczej 33.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca sporu zbiorowego została wyłączona

Informacja dotycząca sporu zbiorowego


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że strona społeczna otrzymała w dniu 6 października 2022 r. informację, że Pracodawca nie wyraził zgody na mediatora zaproponowanego przez stronę związkową.
Z uwagi na brak porozumienia w tym zakresie Pracodawca przygotował i wysłał wniosek do właściwego ministra o wskazanie mediatora (podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Kopia wniosku została w dniu 7 października przekazana stronie związkowej do wiadomości.
W związku z powyższym strona związkowa zwróciła się do Pracodawcy o możliwość zainicjowania następnego spotkania w toczącym się sporze zbiorowym pomimo, że nie jest jeszcze wskazana osoba mediatora. Ze względu na upływający czas strona związkowa wystąpiła do Pracodawcy z propozycją kontynuowania rozmów, by mogły one jak najszybciej doprowadzić do wypracowania konkretnych rozwiązań i ewentualnie podpisania porozumienia, które jest z niecierpliwością oczekiwane przez pracowników.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę dotyczącą zakupu upominków świątecznych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.
Upominki będzie można odbierać w terminie od 21 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Komisji Zakładowej w pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33 oraz podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z przyjętą uchwałą Komisji Zakładowej uprawnionym do otrzymania upominku jest każdy członek należący do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w terminie wydawania upominków. Rezygnacja z członkostwa w NSZZ „Solidarność” przed dniem 21 listopada br. będzie oznaczała brak uprawnień do otrzymania upominku. Bliższe informacje można uzyskać od członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności