Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień została wyłączona

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS w ZF ASP w Częstochowie, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji HR IRS z przedstawicielami związków zawodowych.
W spotkaniu uczestniczył także Prezes firmy Conperio. Dyrekcja HR poinformowała stronę związkową, że z dniem 12 kwietnia 2023 r. została wznowiona współpraca z firmą Conperio w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych. Zgodnie z przepisami prawa pracy Pracodawca może samodzielnie kontrolować prawidłowość wykorzystywania przez Pracowników zwolnień od pracy. Obowiązkiem Pracownika jest niezwłoczne powiadomienie Pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Nie zwalnia Pracownika z tego obowiązku zwolnienie przesłane do Pracodawcy drogą elektroniczną.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Święta Wielkanocne została wyłączona

Życzenia na Święta Wielkanocne


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rabaty dla związkowców na stacjach Orlenu została wyłączona

Rabaty dla związkowców na stacjach Orlenu


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabaty przy zakupie paliwa i innych artykułów na stacjach paliw koncernu.
Każdy związkowiec zainteresowany tymi zniżkami musi posiadać ważną elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” (w tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek). Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską, muszą udać się na jedną z „dedykowanych” stacji PKN ORLEN, by odebrać właściwą kartę rabatową.
W Regionie Częstochowskim karty rabatowe można otrzymać okazując elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” i podając numer rejestracyjny samochodu na następujących stacjach Orlenu: Częstochowa – ul. Warszawska 324/334, ul. Św. Barbary 105 • Kłobuck – ul. Wieluńska 9 • Kłomnice – ul. Częstochowska 1a • Lubliniec – ul. Lisowicka 23 • Myszków – ul. Krasickiego 2a • Poczesna – ul. Warszawska 10. Z kartą rabatową będzie już można kupować paliwo i robić inne zakupy na wszystkich stacjach Orlenu.

Dział: Aktualności