Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 17 sierpnia 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia pomiędzy stronami wprowadzenia przedstawionego przez Pracodawcę projektu aneksu do Regulaminu Pracy. Przedstawiona wersja projektu aneksu zawiera m.in. wprowadzenie z dniem 1 września br. 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracowników IRS (dla pracowników SBS pozostaje bez zmian 2-miesięczny okres rozliczeniowy), zaplanowanie dla pracowników eksploatacji godzin niedzielnych od 5.00 do 5.00 w poniedziałek (w związku z tym dla tej grupy pracowników I zm. w poniedziałek będzie obowiązywać od godz. 5.00 do godz. 13.00) oraz zwiększenie limitu nadgodzin do 416 godzin w danym roku.
Zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem strona związkowa w dniu 16 sierpnia br. przedstawiła Pracodawcy na piśmie swoje negatywne stanowisko w tej sprawie. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie akceptuje i nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego aneksu z przedstawionymi stronie społecznej zapisami do Regulaminu Pracy. Jednocześnie strona związkowa nie wyraża jakiejkolwiek zgody na wprowadzanie do obowiązującego Regulaminu Pracy zapisów, które spowodują obowiązywanie różnych standardów dotyczących warunków pracy i płacy w stosunku do pracowników IRS, a inne w stosunku do pracowników zatrudnionych w SBS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nabycie voucherów została wyłączona

Nabycie voucherów


Informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2021 r. została już wyczerpana pula zakupionych przez Organizację Zakładową voucherów na domki lub apartamenty do zrealizowania pobytu w Holiday Park & Resort na terenie całego kraju.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można nabyć taki voucher. Zgłoszeń w tej sprawie można dokonać osobiście w siedzibie biura Komisji Zakładowej lub podczas dyżurów na stołówkach zakładowych. W przypadku zebrania zamówień na zakup minimum 10 voucherów, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” dokona ich zakupu dla zainteresowanych członków związku podpisując stosowny aneks do wcześniej zawartej umowy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bony “Solidarności” ważne do końca roku została wyłączona

Bony “Solidarności” ważne do końca roku


Informujemy, że oferta przygotowana przez związkową spółkę DOMS na 40-lecie NSZZ „Solidarność” została przedłużona. Ważność bonów o wartości 200 zł do wykorzystania w jednym z ośrodków wypoczynkowych [LINK] przedłużono do końca roku (31 grudnia 2021 r.).
Rezerwacji z użyciem bonu można dokonać telefonicznie: 18 201 27 63 lub mailowo: solidarnosc@doms.com.pl. Przed dokonaniem rezerwacji warto zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności