Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nasi delegaci na posiedzeniu Forum ERZ została wyłączona

Nasi delegaci na posiedzeniu Forum ERZ


W dniach 24-25 czerwca 2014 roku Artur Czarnota oraz Rafał Gomoluch jako przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyli w posiedzeniu Forum Europejskiej Rady Zakładowej w Dusseldorfie. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu TRW w Europie zostały przedstawione i omówione obecne problemy wszystkich zakładów TRW w Europie oraz bieżące kłopoty z uruchomieniem produkcji w nowym zakładzie szycia poduszek w TRW Roman w Rumunii. Z informacji przekazanych przez Pana Wiceprezydenta Franka Mullera wynika, że nowy zakład TRW w Roman boryka się z brakiem chętnych do pracy wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów potrzebnych do należytego wdrażania i utrzymania produkcji. Zarząd TRW w Europie daje czas zakładowi TRW w Roman do końca 2015 roku, aby do tego czasu można było zatrudniać w nim 1000 osób i rozwinąć produkcję szycia poduszek powietrznych na odpowiednim i zadowalającym poziomie jakościowym i wydajnościowym.

 

Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość składek członkowskich została wyłączona

Wysokość składek członkowskich


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku podjęła Uchwałę nr 49/2014, gdzie wdrożyła nowe zapisy Uchwały Komisji Krajowej nr 30/2013 dotyczące sposobu naliczania i odprowadzania składek członkowskich. W związku z błędną interpretacją zapisów Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie utrzymała wysokość składek na poziomie 1% uprzednio zapisanych w starych deklaracjach członkowskich, co przełożyło się jednocześnie na wzrost potrącanych składek dla członków NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Zakładowa NSZZ ” Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 roku postanowiła z dniem 1 czerwca 2014 roku ustalić i wprowadzić dla wszystkich członków związku zawodowego NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie najniższą wysokość składki na poziomie 0,82%, dostosowując do zapisów przedstawionych w Uchwale Komisji Krajowej, a zawartych w nowych deklaracjach. Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała KZ nr 49/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycząca wysokości składek na poziomie 1%. Inne zapisy dotyczące potrącania składek pozostają bez zmian. Uchwała nr 65/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 roku jest wiążąca z dniem 1 czerwca 2014 roku dla wszystkich członków zrzeszonych w Organizacji Zakładowej TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie i nie wymaga ponownej zgody członka związku zawodowego na potrącanie składki w wysokości 0,82%, ponieważ jest to zapis bardziej korzystny dla członka Związku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Festyn rodzinny – już zarezerwuj 30 sierpnia została wyłączona

Festyn rodzinny – już zarezerwuj 30 sierpnia


Przypominamy, że 30 sierpnia 2014 roku Komisja Zakładowa Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie organizuje dla członków związku zawodowego oraz ich rodzin festyn rodzinny, który odbędzie się na świeżym powietrzu na terenie przyległym do Pensjonatu „U Jana” w miejscowości Łojki koło Częstochowy. Wszystkich chętnych do udziału w I Festynie Rodzinnym naszej Organizacji Zakładowej prosimy o dokonywanie zapisów w Biurze Komisji Zakładowej do dnia 30 czerwca 2014 roku. Bilet wstępu to jedyne 15 złotych od osoby dorosłej. Wszelkie pytania prosimy kierować do przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności