Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość składek członkowskich została wyłączona

Wysokość składek członkowskich


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku podjęła Uchwałę nr 49/2014, gdzie wdrożyła nowe zapisy Uchwały Komisji Krajowej nr 30/2013 dotyczące sposobu naliczania i odprowadzania składek członkowskich. W związku z błędną interpretacją zapisów Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie utrzymała wysokość składek na poziomie 1% uprzednio zapisanych w starych deklaracjach członkowskich, co przełożyło się jednocześnie na wzrost potrącanych składek dla członków NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Zakładowa NSZZ ” Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 roku postanowiła z dniem 1 czerwca 2014 roku ustalić i wprowadzić dla wszystkich członków związku zawodowego NSZZ “Solidarność” zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie najniższą wysokość składki na poziomie 0,82%, dostosowując do zapisów przedstawionych w Uchwale Komisji Krajowej, a zawartych w nowych deklaracjach. Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała KZ nr 49/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycząca wysokości składek na poziomie 1%. Inne zapisy dotyczące potrącania składek pozostają bez zmian. Uchwała nr 65/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 roku jest wiążąca z dniem 1 czerwca 2014 roku dla wszystkich członków zrzeszonych w Organizacji Zakładowej TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie i nie wymaga ponownej zgody członka związku zawodowego na potrącanie składki w wysokości 0,82%, ponieważ jest to zapis bardziej korzystny dla członka Związku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Festyn rodzinny – już zarezerwuj 30 sierpnia została wyłączona

Festyn rodzinny – już zarezerwuj 30 sierpnia


Przypominamy, że 30 sierpnia 2014 roku Komisja Zakładowa Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie organizuje dla członków związku zawodowego oraz ich rodzin festyn rodzinny, który odbędzie się na świeżym powietrzu na terenie przyległym do Pensjonatu „U Jana” w miejscowości Łojki koło Częstochowy. Wszystkich chętnych do udziału w I Festynie Rodzinnym naszej Organizacji Zakładowej prosimy o dokonywanie zapisów w Biurze Komisji Zakładowej do dnia 30 czerwca 2014 roku. Bilet wstępu to jedyne 15 złotych od osoby dorosłej. Wszelkie pytania prosimy kierować do przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje zasad przyznawania podwyżek oraz ZUZP została wyłączona

Negocjacje zasad przyznawania podwyżek oraz ZUZP


Do dnia dzisiejszego (20 czerwca) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie nie doszła z Dyrekcją TRW do wspólnego stanowiska oraz porozumienia w sprawie uzgodnienia i wprowadzenia zasad przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska w Częstochowie. Dyrekcja stoi na stanowisku pozostawienia absencji chorobowej jako czynnika wpływającego w 40 proc. na wysokość podwyżki. W powyższej sprawie Komisja Zakładowa wspólnie z Dyrekcją odbywać będzie spotkania celem wypracowania kompromisu. W najbliższym czasie Dyrekcja zobowiązała się przedstawić swój projekt zasad naliczania podwyżek oraz projekt nowego Regulaminu Pracy, który po konsultacji i uzgodnieniu ze stroną związkową będzie obowiązywał pracowników TRW Polska w Częstochowie.

Dział: Aktualności