Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ustalenia Komisji Zakładowej w sprawie koncernu ZF została wyłączona

Ustalenia Komisji Zakładowej w sprawie koncernu ZF


ZF Friedrichshafen jest dużym dostawcą dla przemysłu samochodowego. Po przejęciu TRW będzie na trzecim miejscu w świecie w tej branży po Continentalu i Boschu. W firmie tej pracownicy są dość dobrze zorganizowani, obowiązują tam układy zbiorowe. Firma podpisała międzynarodową umowę ramową z Międzynarodową Federacją Metalowców (IMF). Firma należy w większości do Fundacji Zeppelin, która jest zarządzana przez miasto Friedrichshafen:
http://www.zf.com/corporate/en/company/organization/facts_figures/facts_figures.html

Wyżej wymienione informacje oraz treść umowy ramowej koncernu ZF z Międzynarodową Federację Metalowców (IMF) Komisja Zakładowa uzyskała od przedstawicielki niemieckiego związku zawodowego IG Metall Gabriele Ibrom.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją TRW IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją TRW IRS


W dniu 26 września 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW IRS, na którym przedstawiono i omówiono zgłaszane przez pracowników TRW IRS sprawy dotyczące m.in. obciążeń czytników RCP, rekrutacji 12 nowych liderów produkcji, przejścia na teren zakładu od ul. Brzeźnickiej oraz procedur udzielania urlopów wypoczynkowych. Podczas spotkania Dyrekcja zobowiązała się w okresie dwóch tygodni usprawnić rejestrację czasu pracy dla pracowników produkcji, wdrożyć jednakowy system udzielania urlopów oraz rozpatrzeć pod względem przepisów BHP możliwość korzystania z wejścia na teren zakładu od ul. Brzeźnickiej. Dyrekcja przedstawiła również propozycję zmiany nowych zasad wypłaty świadczenia noworocznego, która będzie uzgadniana ze Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 25  września 2014 roku  Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją HR dotyczącym uzgodnienia i wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono połowę projektu nowego Regulaminu Pracy, w kilku pkt. Komisja Zakładowa została zobowiązana do przedstawienia swoich spostrzeżeń celem dalszych konsultacji i prac nad Regulaminem na  następnych spotkaniach.

Dział: Aktualności