Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Terminarz spotkań została wyłączona

Terminarz spotkań


W dniu 28 listopada 2014r odbędzie się spotkanie Dyrekcji TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej dotyczące uzgodnień nowych zapisów Regulaminu Pracy oraz dalszych prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Członkowie Organizacji Zakładowej w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie od dnia 8 grudnia 2014 roku otrzymają upominki świąteczne. Upominki można odbierać w siedzibie Komisji Zakładowej pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33, lub na stołówkach zakładowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą uprawnionym do otrzymania upominku jest członek związku zawodowego, który wstąpił w szeregi Organizacji Zakładowej do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Świadczenie noworoczne została wyłączona

Świadczenie noworoczne


W dniu 24 listopada 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej oraz Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie podpisała Aneks dotyczący wysokości świadczeń noworocznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Świadczenia noworoczne zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 roku dla pracowników, którzy złożyli uprawniony wniosek w 2014 roku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, na podstawie którego uprawnieni mieli wypłacone świadczenia opisane w regulaminie ZFŚS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności