Regulamin Pracy


W dniu dzisiejszym odbyło się następne planowane spotkanie dotyczące uzgodnień zapisów do nowego Regulaminu Pracy dla pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas przeprowadzonych rozmów, obie strony znacznie zbliżyły się do wypracowania jednolitego tekstu. Kilka zapisów pozostało jednak spornych. Zapisy te mają być omawiane na następnych spotkaniach celem wypracowania kompromisu, akceptowane przez obie strony oraz zapisane w Regulaminie Pracy.

Umieszczony w Aktualności

« »