Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie Komisji BHP została wyłączona

Spotkanie Komisji BHP


W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie Komisji BHP. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, pracownicy działu BHP, lekarz zakładowy placówki “Nasza Przychodnia”, pracownicy odpowiedzialni za prace związane z utrzymaniem Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Spotkanie prowadził Dyrektor HR.
Przedstawiono i omówiono:
– Wyniki w zakresie bezpieczeństwa w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.; w oparciu o zarejestrowane wskaźniki wypadkowe w zakładach TRW IRS i TRW SBS do 30 kwietnia br. zanotowano na obu zakładach 6 wypadków
– Ocenę stanu zdrowia pracowników w oparciu o opiekę profilaktyczną za I kwartał 2015 r. Zmiany w dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych (skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskie)
– Zakres prac związanych z utrzymaniem oraz prowadzonymi inwestycjami w Zakładzie Poduszek Powietrznych (od 18 maja zmniejszy się o 55 liczba miejsc na parkingu dzierżawionym od firmy Klima). Dyrekcja TRW IRS rozważa kilka ofert nabycia nowych miejsc parkingowych
– Zakres prac związanych z utrzymaniem Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz prowadzonymi inwestycjami
– Planowane/prowadzone działania w zakresie: – bezpieczeństwa; – środowiska; – realizacji wymogów korporacyjnych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją


W dniu 6 maja 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w planowanym spotkaniu z Dyrekcją zakładu TRW SBS w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR. Podczas spotkania omówiono sprawy związane w relacjach pracowników i liderów w/w zakładzie oraz sprawy bieżące i produkcyjne.
Poniżej prezentujemy protokół_ze_spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Przejęcie TRW przez ZF nie oznacza dla polskich zakładów gwałtownych zmian została wyłączona

Przejęcie TRW przez ZF nie oznacza dla polskich zakładów gwałtownych zmian


Po otrzymaniu zgody Komisji Europejskiej połączenie firm ZF i TRW może być zamknięte według planu, a więc jeszcze w tym półroczu. Nowy koncern stanie się drugim na świecie, po firmie Robert Bosch, dostawcą części samochodowych, o przychodach szacowanych na 41 mld dolarów rocznie. Wspólnie będziemy szybciej rozwijać się w segmentach najbardziej zaawansowanych technologii. To ekscytująca zamiana, która dla zakładów w Polsce nie oznacza żadnych gwałtownych ruchów.

Dział: Aktualności