Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komu służy „Związkowiec”? została wyłączona

Komu służy „Związkowiec”?


Bliżej nieokreślony autor lub grupa tzw. „związkowców” (od nazwy nielegalnie kolportowanych w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie ulotek), prowadzi nagonkę na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przekazując pracownikom nieprawdziwe informacje i fałszywe oskarżenia pod jego adresem.
Przedmiotem oskarżeń i pomówień jest m.in. rzekome pobieranie dwóch wynagrodzeń przez przewodniczącego. Wyjaśniamy więc, że przewodniczący KZ Stanisław Kołodziejczyk jest oddelegowany z TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie na urlop bezpłatny do wykonywania funkcji zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”
i z tego tytułu TRW nie ponosi żadnych kosztów finansowych.
Pojawiające się na terenie Zakładu ulotki tzw. „Związkowca”, w których przedstawia się informacje, są bezpodstawnymi pomówieniami i oszczerstwami, kierowanymi nie tylko pod adresem przewodniczącego KZ, ale również Prezydium i Komisji Zakładowej. Ich autor stara się zdyskredytować wizerunek całej naszej Organizacji Zakładowej, która rzetelną pracą i wspólnym wysiłkiem osiągnęła pozycję prężnej i najliczniejszej Organizacji w Regionie Częstochowskim.
W sprawie obraźliwych pomówień przewodniczącego Komisji Zakładowej przeciwko jednemu z członków Organizacji Zakładowej został złożony w dniu 17.06 br. pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Grupa sfrustrowanych – tzw. „związkowców”, przy oczywistej „pomocy” anonimowych „działaczy” publikujących kłamliwe artykuły na portalach społecznościowych, chce za wszelką cenę szkalować przewodniczącego KZ, aby prawdopodobnie dokonać „zemsty”, za porażkę w wyborach związkowych na kadencję 2014-2018. Anonimowość tego typu działań świadczy o braku cywilnej odwagi i jakichkolwiek merytorycznych argumentów ze strony osób, podających się za „związkowców”.
Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015, wyjaśni wszystkie sporne kwestie i wątpliwości.
Komisja Zakładowa liczy na wsparcie Zakładowego Zebrania i wszystkich szeregowych członków naszego Związku oraz jego sympatyków dla obecnych i przyszłych konstruktywnych działań w celu dalszej poprawy warunków płacowych i pracowniczych. Obejdziemy się bez „pomocy” ze strony osób podających się za „związkowców”, a w rzeczywistości „zadymiarzy”, chcących prawdopodobnie osiągnąć jedynie swoje partykularne korzyści, nie dbając o silną pozycję wobec pracodawcy i dobry wizerunek Organizacji Zakładowej oraz dobro pracowników TRW.
Pseudo-związkowców w TRW i w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” nie potrzeba!
Komisja Zakładowa będzie dążyć z całą stanowczością, z mocy Statutu NSZZ „Solidarność” i obowiązku przestrzegania prawa, do wyeliminowania działań szkodliwych i niekorzystnych dla naszego Związku i interesów pracowniczych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dodatkowy Pakiet Medyczny została wyłączona

Dodatkowy Pakiet Medyczny


Zbliżamy się do końca okresu wdrożenia ubezpieczenia zdrowotnego PZU. Termin 19 czerwca jest ostatnim dniem, w którym pracownicy TRW mogą składać jeszcze deklaracje przystąpienia, zmiany pakietu bądź rezygnacji, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca (ostatni miesiąc wdrożenia). Po tym terminie zmiana zakresu/pakietu (poza dokupieniem pakietu partnerskiego/rodzinnego) lub ponowne przystąpienie do programu (dla osób, które złożyły rezygnację) będą możliwe dopiero za rok, czyli 1 maja 2016 r.
W związku z powyższym deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego PZU prosimy składać na dyżurach PZU najpóźniej do 19 czerwca, z datą obowiązywania ochrony od 1 lipca 2015 r. W ostatni dzień piątek 19 czerwca uruchomiony będzie dodatkowy dyżur PZU na stołówce w godzinach 12.00-15.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej została wyłączona

Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej


W dniu 26 czerwca br. o godz. 14.15 w auli budynku Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12 w Częstochowie odbędzie się zebranie sprawozdawcze za I rok w bieżącej kadencji 2014-2018 z działalności Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
W proponowanym porządku obrad (link) m.in. przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej za okres od 1 marca 2014 do 31 maja 2015 r., rozpatrzenie odwołania od decyzji KZ o wykluczeniu z Organizacji Zakładowej kol. Artura Cz.
oraz rozpatrzenie wniosku kilku delegatów o odwołanie przewodniczącego KZ.

Dział: Aktualności