Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją TRW IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją TRW IRS


W dniu 26 września 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW IRS, na którym przedstawiono i omówiono zgłaszane przez pracowników TRW IRS sprawy dotyczące m.in. obciążeń czytników RCP, rekrutacji 12 nowych liderów produkcji, przejścia na teren zakładu od ul. Brzeźnickiej oraz procedur udzielania urlopów wypoczynkowych. Podczas spotkania Dyrekcja zobowiązała się w okresie dwóch tygodni usprawnić rejestrację czasu pracy dla pracowników produkcji, wdrożyć jednakowy system udzielania urlopów oraz rozpatrzeć pod względem przepisów BHP możliwość korzystania z wejścia na teren zakładu od ul. Brzeźnickiej. Dyrekcja przedstawiła również propozycję zmiany nowych zasad wypłaty świadczenia noworocznego, która będzie uzgadniana ze Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 25  września 2014 roku  Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją HR dotyczącym uzgodnienia i wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono połowę projektu nowego Regulaminu Pracy, w kilku pkt. Komisja Zakładowa została zobowiązana do przedstawienia swoich spostrzeżeń celem dalszych konsultacji i prac nad Regulaminem na  następnych spotkaniach.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Przejęcie TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen została wyłączona

Przejęcie TRW Automotive przez niemiecki ZF Fredrichshafen


TRW Automotive Holdings podpisało umowę z  ZF Friedrichshafen AG, na mocy której niemiecki gigant przejmie akcje amerykańskiego koncernu. Wartość całej operacji wyniesie 13,5 miliarda dolarów. Cena jednej akcji, jaką zapłaci ZF, wyniesie 105,6 dolarów. TRW Automotive działa w 24 krajach zatrudniając około 65 tysiąca osób. Sprzedaż koncernu, w 2013 roku wyniosła 17,4 miliarda dolarów. To o 0,6 mld więcej niż zeszłoroczna sprzedaż, działającego w 26 państwach,  ZF Friedrichshafen. Obecnie ZF zatrudnia  na świecie 72.6 tys. osób. Po zakończeniu transakcji, ZF powinno osiągać obroty rzędu 30 miliardów euro rocznie i zatrudniać 138 tysięcy pracowników. Połączenie dwóch niezwykle udanych liderów technologii będzie wyjątkową możliwością skorzystania z megatrendów przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie. W związku z przejęciem przez ZF koncernu TRW Automotive, Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. oczekuje na wprowadzenia w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie takich samych standardów socjalnych oraz porozumień,  jakimi są objęci pracownicy firmy ZF zatrudnieni w Niemczech.  

Dział: Aktualności