Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zabawa „Andrzejkowa” została wyłączona

Zabawa „Andrzejkowa”


Wszystkich członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie informujemy, że w dniu 28 listopada b.r. od godz. 20.00 do godz. 4.00, organizowana jest zabawa „andrzejkowa”. Całkowity koszt zabawy ponosi uczestnik i wynosi 90 złotych od osoby. W zabawie może uczestniczyć minimum 60, max 100 osób. Zapisy i bliższe informacje w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w budynku przy ul. Rolniczej 33 w Częstochowie – pok. 300 G. Jednocześnie informujemy, że o udziale w zabawie będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Sprawdzam polityka 2015 została wyłączona

Sprawdzam polityka 2015


W nadchodzących wyborach o mandat parlamentarzysty ubiega aż 450 dotychczasowych posłów i senatorów. Dzięki naszej kampanii można sprawdzić, jakie podejmowali decyzje
w czasie swojej aktywności w parlamencie” – mówi przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotr Duda.

“Warto skonfrontować to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej posłowie, z tym, co robili przez ostatnie dwie kadencje – wyjaśnia szef KK – Dobrym przykładem jest tu Ewa Kopacz, która jako premier chce obniżać podatki i podnosić wynagrodzenia Polaków, ale jako poseł głosowała za wydłużeniem czasu pracy osobom niepełnosprawnym, co w istocie zmniejszyło ich dochody i głosowała za nowelizacją Kodeksu pracy, która wprowadzając roczny okres rozliczeniowy również znacząco obniżyła dochody wielu pracowników”.
Wystarczy wejść na stronę www.sprawdzampolityka.pl. Tam można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Analiza absencji chorobowej (cd.) została wyłączona

Analiza absencji chorobowej (cd.)


6 października 2015 r. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyło
w planowanym spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tematem spotkania była analiza i omówienie skierowanego w dniu 1 września br. komunikatu Dyrekcji do pracowników, o zasadach wprowadzenia analiz absencji chorobowych oraz ich skutków. Związkowcy przedstawili już wcześniej swoje negatywne stanowisko co do treści komunikatu i nie wyrazili zgody na takie działania ze strony Dyrekcji w stosunku do pracowników naszych zakładów.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na spotkaniu ponownie przedstawiła swoje negatywne stanowisko w niniejszej sprawie z żądaniem zaprzestania przez pracodawcę stosowania wobec pracowników takich kryteriów. Uzgodniono, że treść komunikatu skierowanego dla pracowników dotyczącego prowadzenia analizy absencji będzie w przyszłości konsultowana, co do działań Dyrekcji, a przekaz ogłoszonego komunikatu ma być skierowany do grupy pracowników, nadużywających zwolnień lekarskich. Dyrekcja zachęca pracowników, którzy w związku z istniejącymi schorzeniami mają planowane zabiegi, operacje oraz inne długotrwałe nieobecności chorobowe o informowanie o tym swoich przełożonych, by wyeliminować ewentualne nieporozumienia ze względu na liczbę i długotrwałość ewentualnych zwolnień lekarskich związanych z tymi schorzeniami oraz umożliwić lepsze planowanie zastępstw i procesu produkcji. W spotkaniu uczestniczyli również prawnicy, ze strony związku zawodowego oraz pracodawcy.

Dział: Aktualności