Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe


Poniżej przedstawiamy protokół ze spotkania Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w sprawie uzgodnienia przyszłorocznych podwyżek dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Protokół ze spotkania 17 grudnia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czas pracy w okresie świątecznym została wyłączona

Czas pracy w okresie świątecznym


Poniżej przedstawiamy protokół ze spotkania Prezydium Komisji Zakładowej z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które odbyło się w dniu 16 grudnia br. Protokół.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej


Poniżej prezentujemy stanowisko Komisji Zakładowej przesłane Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia br.
W nawiązaniu do informacji przesłanej do pracowników przez Dyrekcję Zakładu Poduszek Powietrznych, dotyczącej wykorzystywania urlopu i odbioru godzin nadliczbowych, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że planowane pozostawienie 6 dni urlopu w okresie świąteczno-noworocznym jest zgodne z uzgodnionymi planami urlopów i winno być respektowane.
Zapis ten reguluje w Kodeksie Pracy:
Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167.2 (urlop na żądanie).
Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące odbioru godzin nadliczbowych przez pracowników w zamian za pracę w dni wolne od pracy jest zgodne z zapisami w Kodeksie Pracy, które to regulują:
Art. 151.2. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Art. 151.3. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
W związku z powyższym Komisja Zakładowa zwraca się do Dyrekcji o respektowanie obowiązujących przepisów prawa pracy w tym zakresie i zaprzestania działań mających na celu wymuszanie od pracowników odbioru godzin w okresie, gdzie ma miejsce planowany i uzgodniony 6-dniowy urlop wypoczynkowy. Takie działania przyniosą tylko negatywne skutki i mogą wpłynąć w przyszłości na brak chętnych do podjęcia pracy w dniach wolnych.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie panuje nieprawidłowa zasada w relacjach na linii Pracownicy-Dyrekcja. Z jednej strony przymusza się pracowników do przyjścia do pracy w dniu wolnym, a z drugiej strony wymusza się na nich odbiór tych godzin. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” stoi na stanowisku, że takie działania są niekorzystne dla pracowników produkcji, nie służą w budowaniu dobrych relacji oraz rozwoju naszych zakładów.

Dział: Aktualności