Informacje z bieżących spotkań


7 października odbyło się planowane robocze spotkanie Dyrekcji TRW IRS z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Rady Pracowników. Spotkanie dotyczyło rozwiązania problemu dużej ilości godzin nadliczbowych związanych z wysokimi zamówieniami klientów w zakładzie TRW IRS.
Komisja Zakładowa wystąpiła z inicjatywą, aby w miesiącach listopad i grudzień obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jeżeli pracownicy otrzymają jasną deklarację ze strony Dyrekcji, że za godziny nadliczbowe otrzymają zapłatę, chętniej będą przychodzić na nadgodziny.
Dyrekcja TRW IRS poinformowała, że z dniem 1 listopada planuje zatrudnienie 40 osób z grupy pracowników tymczasowych na stanowiska pracowników produkcji. Komisja rekrutacyjna będzie rozpatrywała kandydatury wszystkich pracowników tymczasowych aktualnie zatrudnionych na stanowisku pracownika produkcji. Kryteria, brane pod uwagę w wyłonieniu kandydatów do zatrudnienia, będą następujące: posiadanie kwalifikacji na operacjach (składanie manualne, szycie, montaż-wciąganie poduszek), ocena pracownika, absencja oraz staż pracy w zakładach ZF TRW.

 

W dniach 5-7 października przewodniczący Komisji Zakładowej brał udział w krajowym zjeździe koordynatorów SIP i BHP, który odbył się w Poznaniu.
Podczas zjazdu zostały przedstawione i były analizowane następujące tematy:
– Ergonomia pracy
– Aktywność NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na szczeblu krajowym i zagranicznym
– Strategia NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na lata 2017-2020
– Działalność agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej – wyzwania z zakresu kontroli przestrzegania prawa pracy
– Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
– Sytuacja obywateli Ukrainy w Polsce.

Umieszczony w Aktualności

« »