Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR


W dniu 11 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Dyrekcji HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było omówienie uwag i spostrzeżeń związanych z ocenami pracowników produkcji w tegorocznym procesie podwyżkowym oraz ujednolicenie zasad planowania urlopów dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkania z Dyrekcją została wyłączona

Spotkania z Dyrekcją


W dniu 4 kwietnia br. odbyły się dwa robocze spotkania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz z Dyrektorem Operacyjnym Zakładu Poduszek Powietrznych.
Podczas spotkań podsumowano zakończony proces tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o., omówiono także obecny stan zatrudnienia i plany produkcyjne oraz zmiany harmonogramu czasu pracy dla zakładów poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec br. na wniosek samych zainteresowanych pracowników. Dyrekcja HR poinformowała, że w 2017 roku 350 pracowników produkcji z APT zostanie zatrudnionych na stanowiskach pracowników produkcji Zakładu Poduszek Powietrznych.
Prezydium przedstawiło Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące braku odpowiedniej dyscypliny pracy w wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez niektórych pracowników APT. Dyrekcja zapewniła, że problem jest znany i są już podejmowane odpowiednie działania wobec tych pracowników, włącznie z rozwiązywaniem umowy o pracę.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR


Na dzień 6 kwietnia br. zaplanowano spotkanie Dyrekcji HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania będzie omówienie przekazywanych przez pracowników produkcji uwag i spostrzeżeń związanych z ich ocenami w tegorocznym procesie podwyżkowym oraz uzgodnienie i ujednolicenie zasad planowania urlopów dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności