Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW


W dniu 17 października br. odbyło się kolejne planowe spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było omówienie przekazywanych przez pracowników produkcji uwag i spostrzeżeń dotyczących wykonywania balansowania na liniach produkcyjnych oraz zasad naliczania celów wydajnościowych. Podczas spotkania omówiono także sprawy dotyczące warunków pracy, wprowadzenia nowych strojów roboczych, obecny stan zatrudnienia pracowników produkcji w poszczególnych zakładach oraz plany produkcyjne w dalszej perspektywie dla zakładów IRS i SBS.
Tutaj przedstawiamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników została wyłączona

Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników


W dniu 15 października br. odbyło się wspólne posiedzenie członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz członków Rady Pracowników w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania było omówienie i przyjęcie wspólnej strategii dla zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej w sprawie przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń. Omówiono również sprawy dotyczące spraw pracowniczych, m.in. funkcjonowanie i dalszą przyszłość ERZ, współpracę Społecznej Inspekcji Pracy z działem BHP, obecny stan zatrudnienia oraz plany produkcyjne dla naszych zakładów na 2017 rok. Wypracowano też i uzgodniono standardy współpracy Rady Pracowników z władzami statutowymi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że gwarantem większej możliwości wynegocjowania lepszych warunków pracy i podwyżek w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie jest tylko związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Rada Pracowników w miarę swoich prawnych możliwości będzie wspierać związek zawodowy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacje z bieżących spotkań została wyłączona

Informacje z bieżących spotkań


7 października odbyło się planowane robocze spotkanie Dyrekcji TRW IRS z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Rady Pracowników. Spotkanie dotyczyło rozwiązania problemu dużej ilości godzin nadliczbowych związanych z wysokimi zamówieniami klientów w zakładzie TRW IRS.
Komisja Zakładowa wystąpiła z inicjatywą, aby w miesiącach listopad i grudzień obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jeżeli pracownicy otrzymają jasną deklarację ze strony Dyrekcji, że za godziny nadliczbowe otrzymają zapłatę, chętniej będą przychodzić na nadgodziny.
Dyrekcja TRW IRS poinformowała, że z dniem 1 listopada planuje zatrudnienie 40 osób z grupy pracowników tymczasowych na stanowiska pracowników produkcji. Komisja rekrutacyjna będzie rozpatrywała kandydatury wszystkich pracowników tymczasowych aktualnie zatrudnionych na stanowisku pracownika produkcji. Kryteria, brane pod uwagę w wyłonieniu kandydatów do zatrudnienia, będą następujące: posiadanie kwalifikacji na operacjach (składanie manualne, szycie, montaż-wciąganie poduszek), ocena pracownika, absencja oraz staż pracy w zakładach ZF TRW.

 

W dniach 5-7 października przewodniczący Komisji Zakładowej brał udział w krajowym zjeździe koordynatorów SIP i BHP, który odbył się w Poznaniu.
Podczas zjazdu zostały przedstawione i były analizowane następujące tematy:
– Ergonomia pracy
– Aktywność NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na szczeblu krajowym i zagranicznym
– Strategia NSZZ “Solidarność” w zakresie BHP na lata 2017-2020
– Działalność agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej – wyzwania z zakresu kontroli przestrzegania prawa pracy
– Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
– Sytuacja obywateli Ukrainy w Polsce.

Dział: Aktualności