Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że od dnia 1 grudnia 2017 roku będą wydawane upominki świąteczne dla członków Organizacji Zakładowej w ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
Upominki można odbierać w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33) lub na stołówkach zakładowych. Zgodnie z podjętą uchwałą uprawnionym do otrzymania upominku jest członek związku zawodowego, który wstąpił w szeregi Organizacji Zakładowej do dnia 30 września 2017 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 14 listopada br. odbyła się czwarta tura rozmów przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca wypracowania i uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń z dniem 1 lutego 2018 r., który będzie obowiązywać pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania członkowie Komisji Zakładowej ponownie przedstawili swoje żądania oraz oczekiwania załogi: wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 400 zł brutto dla każdego pracownika, ustalenia dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz innych dodatków do wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż w innych zakładach ZF TRW w Polsce.
Argumentami za złożeniem pracodawcy takich postulatów płacowych są bardzo dobre wyniki finansowe zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz konieczność sukcesywnego równania płac pracowników polskich i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do płac niemieckich pracowników koncernu ZF. Stanowiska Związku i Dyrekcji są na chwilę obecną rozbieżne, ale obie strony zadeklarowały, że rozmowy będą kontynuowane.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zamierza zawrzeć porozumienie jak najkorzystniejsze dla pracowników. NSZZ “Solidarność” jest związkiem odpowiedzialnym i ta odpowiedzialność przejawia się również w wymiarze ekonomicznym. Oceniając obecną sytuację firmy, Komisja Zakładowa zwraca uwagę na zyski osiągane przez ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które pozwalają na spełnienie wspomnianych wyżej postulatów i chce, aby uczciwie się nimi dzieliła z pracownikami. Następne spotkanie zaplanowano na 30 listopada br.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW


W dniu 27 października br. odbyło się zaplanowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli też pracownicy działu HR.
Tematem spotkania było wypracowanie i ujednolicenie wskazówek do kryteriów obowiązujących przy ocenie pracownika. Uzgodnione wskazówki dotyczące oceny pracownika oraz zapisy pozwalające pracownikowi zapoznać się z tymi kryteriami wraz ze swoją oceną będą obowiązywać dla wszystkich pracowników produkcji zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Następne spotkanie w powyższej sprawie zaplanowano na dzień 7 grudnia 2017 r.

Dział: Aktualności