Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


W dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego, dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Podczas spotkania obie strony omówiły obecny stan zatrudnienia oraz najbliższe plany produkcyjne na obu zakładach oraz żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy. Zdaniem Pracodawcy w obecnym okresie cała ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej, co ma wpływ na wstrzymanie zatrudnienia oraz wdrożenie planów oszczędnościowych. W zakładach IRS i SBS pracownicy nadal będą mieli przedłużane umowy o pracę na dotychczasowych zasadach (będzie brana pod uwagę ocena i absencja). Zostaną także wdrożone aplikacje wewnętrzne m.in. na stanowiska liderów w zakładzie SBS. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


27 października 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Spotkanie to odbyło się w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Podczas spotkania wspólnie obie strony omówiły żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy.
Zdaniem Dyrekcji w obecnym okresie ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej. W związku z tym wdrożone zostały plany oszczędnościowe, m.in. zostały ograniczone wydatki socjalne (szkolenia, podróże służbowe, przedłużanie okresu leasingów samochodów służbowych, wstrzymanie zatrudnienia na etaty w ZF, pomimo tego, że są wakaty). Jednocześnie Pracodawca podtrzymuje przedstawioną w dniu 27 września br. propozycję wzrostu budżetu płac o 10% od dnia 1 stycznia 2024 r. (tj. 430 zł brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji) oraz pozytywnie przychyla się do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2024 r. najniższej stawki zasadniczej w wysokości 4300 zł brutto oraz wprowadzenia na stałe komisji odwoławczej i wypłatę nagród jubileuszowych na takich samych zasadach jak w 2023 r. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 23 października 2023 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję obecnej organizacji pracy, stanu zatrudnienia, planów produkcyjnych oraz podejmowanych działań mających na celu poprawę wydajności, zmniejszenie ilości reklamacji, które to wskaźniki obowiązują przy naliczaniu miesięcznej premii produkcyjnej. Niestety, podejmowane przez Dyrekcję działania takie jak m.in. rozmowy na spotkaniach z Osobami Zaufania oraz z samymi pracownikami jak na razie nie przynoszą spodziewanych efektów wzrostu wydajności. Nieprawdą jest stwierdzenie, że duża ilość reklamacji spowodowana jest złą organizacją pracy (praca w godzinach nadliczbowych i w systemie 12-godzinnym), dużą rotacją nowo rekrutowanych pracowników. Powoli pracownicy sami odchodzą od pracy w systemie 12-godzinnym, jednocześnie świadczenie pracy w takim systemie jest zdaniem Pracodawcy uciążliwe. Jednak obecne plany produkcyjne są wysokie i aby zrealizować produkcję potrzebne jest świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Około 4-5% stanu załogi taką pracę świadczy dobrowolnie. Prawdopodobnie obecnie w planach jest realizacja produkcji w ostatnim 52. tygodniu tego roku na II zmianach. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności