Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania


W dniu 16 marca 2023 r. Pracodawca przesłał do akceptacji związkom zawodowym działającym w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie treść aneksu nr 6 do Regulaminu Wynagradzania, dotyczącego zmiany regulacji płacowych w pkt. 1.15, który wprowadza za pracę w systemie czterozmianowym zwiększony dodatek dla pracownika w wysokości 140 zł brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę, oznaczoną jako dzień roboczy w tym systemie.
NSZZ „Solidarność” podpisała przesłaną treść aneksu. Z chwilą podpisania aneksu przez inne związki zawodowe Pracodawca poinformuje pracowników o treści aneksu, prawdopodobnie 17 marca, tak aby mógł on wejść w życie już od 1 kwietnia 2023 r.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 13 marca 2023 r. o godzinie 8.00 na zaproszenie Pracodawcy przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wzięli udział w spotkaniu stacjonarnym z Dyrekcją IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie bieżących kwestii dotyczących kalkulacji wypłaty nagrody rocznej dla pracowników za 2022 r., powołanie komisji odwoławczej na 2023 r. oraz postulaty płacowe przedstawione przez NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 20 lutego dotyczące m.in. wzrostu dodatku za przepracowaną każdą sobotę i niedzielę w systemie 4-zmianowym, wprowadzenia dodatku za pracę w systemie 2-zmianowym i zmian w naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Ponadto omówiono obecną sytuację ekonomiczną i stan zatrudnienia w zakładach.
Na wstępie spotkania Pracodawca wręczył stronie związkowej pismo w sprawie wypłaty rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego twierdząc, że z uwagi na sporny charakter sprawy odmawia uwzględnienia żądań NSZZ „Solidarność”. Pracodawca stwierdza, że porozumienie zrealizowane zostało zgodnie z tym, jaki był jego cel i wspólne ustalenia stron porozumienia – czytaj pismo otrzymane od Pracodawcy: LINK>>>. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” poinformowali Pracodawcę, że w dniu 6 marca br. zostało przesłane w tej sprawie pismo do OIP w Katowicach wraz z wykładnią prawną sporządzoną przez Zespół Prawny Komisji Krajowej z wnioskiem o zajęcie stosownego stanowiska w tej sprawie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Kobiet została wyłączona

Życzenia na Dzień Kobiet


Dział: Aktualności