Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.) została wyłączona

Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.)


W dniu 5. lutego br. odbyła się druga tura rokowań Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej nowy projekt porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W związku z nową propozycją Dyrekcji strona związkowa poprosiła o tydzień na przeanalizowanie projektu porozumienia i podjęcie odpowiedniej decyzji przez władze statutowe Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Uzgodniono następny termin spotkania na dzień 12 lutego br., na którym strona związkowa przedstawi pracodawcy swoje stanowisko dotyczące zaproponowanego projektu porozumienia podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 lutego 2018 r.
Tutaj publikujemy tekst otrzymanego od Dyrekcji ZF TRW projektu porozumienia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego została wyłączona

Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego


W dniu 1 lutego odbyła się pierwsza tura rokowań Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń.
Dyrekcja podtrzymuje swoją propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 złotych brutto (do stawki zasadniczej) oraz wzrost premii frekwencyjnej do 250 złotych. Strona związkowa podtrzymuje swoje zgłoszone żądania w dniu 16 stycznia. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowane podwyżki wynagrodzeń odbiegają od oczekiwań pracowników. Przed podpisaniem protokołu rozbieżności i wejściem w postępowanie mediacyjne Dyrekcja zaproponowała spotkanie w dniu 5 lutego o godz. 12.00 w celu przedstawienia uzgodnionych z Zarządem ZF nowych propozycji.
Podczas spotkania Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność’ przedstawiła Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych swoje stanowisko, w którym wyraża swoją dezaprobatę dla podejmowanych działań dotyczących zmiany organizacji czasu pracy na system dwuzmianowy dla niektórych pracowników produkcji. W wyniku przeprowadzonych rozmów obie strony uzgodniły, że w przypadku konieczności pracy na niektórych liniach pracy w systemie dwuzmianowym będzie ona dotyczyła wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stosowanie okularów ochronnych została wyłączona

Stosowanie okularów ochronnych


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że po przeprowadzonej gruntownej analizie ryzyka zawodowego oraz konsultacjach z przedstawicielami pracowników, za zgodą Dyrekcji została podjęta decyzja o odejściu od wymogu stosowania okularów ochronnych na stanowiskach montażu modułów. Zmiana wejdzie w życie od 1 lutego 2018 r.
Okulary ochronne pozostają obowiązkowe na stanowiskach:
– automatycznego rolowania poduszek HB,
– stanowiskach kontrolnych – nadmuchiwanie poduszek typu “słoń”,
– stanowiskach napełniania pieczątek,
– na stanowisku demontażu,
– podczas pracy ze sprężonym powietrzem,
oraz przy innych niewymienionych czynnościach doraźnych, przy których będzie to wymagane ze względu na zagrożenie.
Okulary ochronne zostaną usunięte z maszyn vendingowych, będą one dostępne do pobrania u analityczek produkcji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem BHP.

Dział: Aktualności