Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.)

W dniu 12 lutego br. odbyły się rokowania Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnień wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Strona związkowa przedstawiła negatywne stanowisko dotyczące podpisania porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które zostało przedstawione przez Dyrekcję w dniu 5 lutego br. Podczas rozmów obie strony uzgodniły kompromisowy projekt porozumienia, który Dyrekcja zobowiązała się przesłać do akceptacji Zarządowi ZF. Jednocześnie strona związkowa przekazała Dyrekcji projekt porozumienia dotyczącego organizacji pracy dla pracowników produkcji w systemie trzyzmianowym w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj publikujemy tekst wypracowanego projektu porozumienia podwyżkowego oraz projektu porozumienia dotyczącego pracy w systemie trzyzmianowym.

Umieszczony w Aktualności

« »