Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie nagrody rocznej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie nagrody rocznej


W związku z ogłoszeniem Dyrekcji dotyczącym wypłaty nagrody rocznej dla pracowników w wysokości 4,71 % wynagrodzenia zasadniczego brutto, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” oczekuje od Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zajęcia stanowczego stanowiska i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do niedyskryminowania przez Zarząd ZF pracowników z innych krajów względem pracowników zakładów grupy ZF znajdujących się w Niemczech.
Wysokość nagrody rocznej dla pracowników w Niemczech jest na poziomie 10%, co jest znaczącym wskaźnikiem wynagrodzenia, jednocześnie w znaczący sposób odbiegającym od otrzymanej nagrody w wysokości 4,71 % (średnio 300 Euro netto) dla pracowników zakładów ZF TRW Polska w Częstochowie mimo bardzo dobrych wyników uzyskanych w 2017 roku. Zdaniem strony związkowej reprezentującej wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska w Częstochowie wysokość nagrody rocznej winna być adekwatna do wkładanego wysiłku i zaangażowania pracowników naszych zakładów, przynoszących rok rocznie duże zyski dla pracodawcy.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” na najbliższym Forum Europejskiej Rady Zakładowej przedstawi to rażące dyskryminowanie polskich pracowników i zainicjuje podjęcie przez przedstawicieli ERZ odpowiedniego stanowiska oraz działań zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nagroda roczna została wyłączona

Nagroda roczna


Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony pracowników kwestią nagrody rocznej, informujemy, że pracodawca przedstawił Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” informację, iż Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oczekuje uzyskania od Zarządu ZF decyzji dotyczącej wysokości nagrody rocznej do środy w przyszłym tygodniu (11 kwietnia). Wtedy też Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie planuje ogłoszenie komunikatu w tej sprawie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Życzenia Wielkanocne


Dział: Aktualności