Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 17 października br. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tematem spotkania było uzgodnienie w rozpoczętym procesie podwyżkowym wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które zgodnie z Regulaminem Wynagradzania będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2018 r.
Następne spotkanie zaplanowano na 14 listopada br. Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oferta Banku Pocztowego została wyłączona

Oferta Banku Pocztowego


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Monitoring na zakładzie SBS została wyłączona

Monitoring na zakładzie SBS


W związku z sygnałami od pracowników produkcji odnośnie instalowanych kamer na hali produkcyjnej zakładu SBS Społeczni Inspektorzy Pracy uzyskali informację od Dyrekcji, iż od wielu już lat przy wejściu do zakładu widnieje informacja: Obiekt monitorowany – CCTV in operation.
Zgodnie z tą informacją prowadzenie monitoringu wynika z potrzeby:
– zapewnienia bezpieczeństwa mienia zakładowego oraz pracowników
– zapewnienia bezpiecznych zachowań w miejscu pracy w kontekście wykonywanych zadań produkcyjnych/okołoprodukcyjnych
– zapewnienia poprawności realizowanych w zakładzie procesów i jakości wytwarzanych produktów.
Prowadzenie monitoringu NIE ma na celu naruszanie godności oraz dóbr osobistych pracowników. Kamery, zgodnie z przepisami, nie są instalowane w szatniach, toaletach czy palarniach.
Przypominamy, iż SIP-owcy zostali powołani przez NSZZ “Solidarność” w celu zapewnienia przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, a każdy pracownik mający problemy lub wątpliwości związane z przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy oraz BHP może zgłaszać się z nimi do Społecznych Inspektorów Pracy, których funkcje w zakładzie SBS pełnią: Agnieszka Nowak, Katarzyna Idzikowska, Damian Czurak oraz Rafał Wytrzymały.

Dział: Aktualności