Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana terminów oceny rocznej i wypłaty podwyżki została wyłączona

Zmiana terminów oceny rocznej i wypłaty podwyżki


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że od 2019 roku ulegnie zmianie data podwyżki. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników będzie przyznawana z dniem 1 stycznia (a nie jak dotychczas od 1 lutego).
W związku z powyższym;
• Rozmowy oceniające z pracownikami zakończą się w grudniu 2018 r.
• W okresie przejściowym ocena pracy pracowników będzie dokonywana za okres od stycznia do listopada, w kolejnych latach za okres grudzień roku poprzedniego-listopad danego roku
• Absencja chorobowa przy ustalaniu podwyżki w 2019 r. wyjątkowo będzie brana za okres 11 miesięcy, czyli od stycznia do listopada 2018 r. W kolejnych latach: grudzień-listopad.
• Wypłata uzgodnionej ze stroną związkową podwyżki planowana jest wraz z wynagrodzeniem 10 lutego 2019 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW


W dniu 5 września br. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników.
Podczas spotkania omówiono problem związany z wysoką absencją chorobową wśród pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja HR przedstawiła informację, że w zakładzie poduszek powietrznych pracodawca podjął decyzję o wprowadzeniu programu pilotażowego polegającego na prowadzeniu akcji informacyjnej i kontroli pracowników będących na zwolnieniach lekarskich. Działaniami tymi zajmie się profesjonalna firma upoważniona przez pracodawcę. Firma ma w sposób legalny i zgodny z prawem dokonywać kontroli związanej z prawidłowym wykorzystaniem przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Program zostanie wprowadzony początkowo na okres trzech miesięcy w zakładzie poduszek. Jeśli okaże się efektywny i powodujący zmniejszenie wysokości absencji chorobowej, zostanie przedłużony oraz wprowadzony także w zakładzie pasów.
Strona związkowa stanowczo temu sprzeciwia się, nie akceptuje tego typu działań podjętych przez pracodawcę. Według NSZZ “Solidarność” pracodawca ma inne sposoby dotyczące sprawdzania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich i ewentualnie ich nadużyć w postaci działu BHP, HR oraz ZUS-u.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania LOTOS PALIWA: Rabaty na stacjach paliw dla członków NSZZ “Solidarność” została wyłączona

LOTOS PALIWA: Rabaty na stacjach paliw dla członków NSZZ “Solidarność”


Każdy członek NSZZ “Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację związkową może otrzymać kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na inne wybrane produkty i usługi na blisko 500 stacjach własnych i stacjach partnerskich firmy Lotos.
29 sierpnia 2018 r. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” i Wojciech Weiss, prezes spółki Lotos Paliwa podczas posiedzenia Komisji Krajowej podpisali umowę o współpracy.
Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymają rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10-proc. zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na usługi myjni. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją członkom rodziny.
Aby otrzymać kartę rabatową Lotos wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wnioskiem o wyrobienie elektronicznej legitymacji związkowej. Wniosek o kartę rabatową oczywiście może złożyć również członek NSZZ “Solidarność”, który już posiada elektroniczną legitymację związkową. Wnioski na legitymację oraz kartę rabatową LOTOS dostępne są w formie papierowej w biurze Komisji Zakładowej, Regionu oraz w wersji elektronicznej na www.solidarnoscczestochowa.pl.

Dział: Aktualności