Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące została wyłączona

Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące


Na dzień 2 marca br. zostało zaplanowane pierwsze spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie będzie dotyczyło m.in. uzgodnień zasad wprowadzenia od stycznia 2019 roku nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zakończenie sporu zbiorowego została wyłączona

Zakończenie sporu zbiorowego


W dniu 14 lutego 2018 r. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali kończące spór zbiorowy porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników od 1 lutego br.
Jednocześnie uzgodniono, że od poniedziałku 19 lutego br. wszyscy pracownicy produkcji obecnie pracujący w zakładzie poduszek, którzy przeszli na system dwuzmianowy – wracają do pracy w systemie trzyzmianowym.
Tutaj publikujemy tekst zawartego porozumienia oraz protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy została wyłączona

Oświadczenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy


Koleżanki i Koledzy, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna co niektórych członków Komisji. Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ “Solidarność” – czytamy w ważnym oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy (zdjęcie: serwis internetowy KK – red.).
Oświadczenie poniżej publikujemy w całości. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności