Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące została wyłączona

Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące


W dniu 20 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia wysokości i schematu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będzie wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania omówiono również sprawy bieżące, m.in. uwagi związane z oceną pracowników, dane z zakończonego procesu podwyżkowego wzrostu wynagrodzeń na 2018 r. oraz wypłatę niższe od oczekiwań pracowników wysokości nagrody rocznej za 2017 r. Zostały również przedstawione wstępne plany Dyrekcji przejmowania pracowników z APT na etat pracownika TRW dotyczące obu zakładów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkań z 17 i 20.04.2018 r.: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość nagrody rocznej i premii produkcyjnej została wyłączona

Wysokość nagrody rocznej i premii produkcyjnej


W dniu 17 kwietnia br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono kwestię nagrody rocznej za 2017 r. dla pracowników w wysokości 4,71 %wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz kryteria dotyczące naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Obecnie obowiązujące kryteria, a w szczególności wskaźnik poziomu odpadów produkcyjnych, rzutują na mniejszą wysokość wypłacanej premii produkcyjnej dla pracowników. Zdaniem strony związkowej wysokość nagrody rocznej jest poniżej oczekiwań pracowników, nieadekwatna do wkładanego wysiłku i zaangażowania pracowników naszych zakładów oraz bardzo dobrych wyników ekonomicznych uzyskanych w 2017 roku.
Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zwrócili się do Dyrektora HR o podjęcie wspólnych działań z Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF. Na najbliższym posiedzeniu Forum Europejskiej Rady Zakładowej strona związkowa przedstawi Zarządowi ZF swoje stanowisko dotyczące rażącego dyskryminowania pracownika polskiego oraz pracowników z innych krajów względem pracowników zakładów grupy ZF znajdujących się w Niemczech oraz zwróci się z apelem do przedstawicieli ERZ o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF.
Następne spotkanie zaplanowano na dzień 20 kwietnia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Premia produkcyjna (cd.) została wyłączona

Premia produkcyjna (cd.)


W dniu 13 kwietnia br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa. Tematem spotkania było omówienie kryterium wskaźnika poziomu odpadów produkcyjnych, które w Zakładzie Pasów rzutuje na mniejszą wysokość premii produkcyjnej dla pracowników.
Dyrekcja przedstawiła członkom Prezydium podjęte działania, m.in. podniesienie naliczanego wskaźnika z 0,37 na 0,5 oraz inne działania na liniach produkcyjnych SPR, co ma w znaczący sposób poprawić i zmniejszyć poziom odpadów produkcyjnych. Dyrekcja zobowiązała się do jak najszybszego rozwiązania tego problemu, tak by w ciągu około dwóch miesięcy pracownicy odczuli efekty w postaci większej wysokości naliczanego wskaźnika do premii produkcyjnej.
Na spotkaniu została omówiona również kwestia dotycząca wypłaty nagrody rocznej dla pracowników w wysokości 4,71 %wynagrodzenia zasadniczego brutto. Zdaniem strony związkowej wysokość nagrody rocznej jest stanowczo poniżej oczekiwań pracowników, nie jest adekwatna do wkładanego wysiłku i zaangażowania pracowników naszych zakładów oraz bardzo dobrych wyników ekonomicznych uzyskanych w 2017 roku. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zwrócili się do członka Zarządu i jednocześnie Dyrektora SBS o podjęcie stanowczego stanowiska oraz odpowiednich działań zmierzających do niedyskryminowania przez Zarząd ZF pracowników z innych krajów względem pracowników zakładów grupy ZF znajdujących się w Niemczech.
Jednocześnie postanowiono, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” na najbliższym Forum Europejskiej Rady Zakładowej przedstawi rażące dyskryminowanie pracownika polskiego i zażąda podjęcia przez przedstawicieli ERZ odpowiedniego stanowczego stanowiska oraz działań zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF.
Na dzień 17 kwietnia br. zaplanowane zostało spotkanie strony związkowej z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wysokości nagrody rocznej wypłaconej pracownikom za 2017 r.

Dział: Aktualności