Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżek przedłużone do 10 lutego została wyłączona

Negocjacje podwyżek przedłużone do 10 lutego


W dniu 6 lutego br. odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania dotyczącego uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń Dyrekcja podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko wzrostu wynagrodzeń o 3,12 % – tj. średnio o 80 złotych brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji.
W przypadku zaakceptowania proponowanego wzrostu wynagrodzenia Dyrekcja zapewniła, że mogą być wstępnie przyjęte do dalszego procedowania propozycje Komisji Zakładowej dotyczące:
a) wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
b) nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe przepracowane w wyznaczone święta kościelne i państwowe
c) nowych zasad wypłat odpraw emerytalno-rentowych.
Dyrekcja nie widzi możliwości wprowadzenia wypłat nagród jubileuszowych oraz dodatku stażowego, jednocześnie istnieje możliwość korekty wzrostu wynagrodzenia stawki dla pracowników produkcji nie o 80 zł, lecz o 90 zł brutto średnio do stawki zasadniczej. W toczących się rozmowach negocjacyjnych została poruszona możliwość wzrostu premii frekwencyjnej, większej wypłaty nagrody rocznej w porównaniu do wypłaty za 2016 rok lub ewentualny dodatek za pranie.
Komisja Zakładowa odrzuciła proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzenia. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzenia nie jest do zaakceptowania i jest daleki od oczekiwań pracowników zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Z uwagi na chęć dalszych rozmów i negocjacji w procesie podwyżkowym zaplanowano następne spotkanie na dzień 10 lutego 2017 r. godz. 13.00.
Zdaniem Komisji Zakładowej jest to prawdopodobnie spotkanie ostatniej szansy na porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zakładów ZF TRW Polska w Częstochowie, przed wejściem z pracodawcą w spór zbiorowy.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pomoc dla Sebastiana wciąż potrzebna została wyłączona

Pomoc dla Sebastiana wciąż potrzebna


sebastian-zdziechowicz-pomoc-2017

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (cd.) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (cd.)


W dniu 26 stycznia br. odbyło się kolejne zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, dotyczące wypracowania i uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń.
Podczas spotkania Dyrekcja podtrzymała swoje stanowisko wzrostu wynagrodzeń o 3,12 %, tj. 80 złotych brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji. Jednocześnie wraz z proponowanym wzrostem wynagrodzenia z dniem 1 lutego 2017 roku Dyrekcja widzi możliwość wprowadzenia w zakładach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe przepracowane w wyznaczone święta kościelne i państwowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych w uzgodnionej wysokości. Propozycję Komisji Zakładowej – wprowadzenia dodatku stażowego – Dyrekcja stanowczo odrzuca i nie widzi możliwości ich wprowadzenia.
Komisja Zakładowa jeszcze raz odrzuciła proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń jest nie do zaakceptowania i jest niewspółmierny do oczekiwań załogi zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Następne spotkanie zaplanowano na dzień 6 lutego 2017 r. o godz. 14.30.
W przypadku braku podpisania porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń Komisja Zakładowa na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 art. 1) w związku z brakiem realizacji żądań wejdzie z dniem 6 lutego 2017 roku z Zarządem TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w spór zbiorowy.

Dział: Aktualności