Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne dla związkowców została wyłączona

Upominki świąteczne dla związkowców


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie otrzymają zgodnie z przyjętym regulaminem zapomogi bezzwrotne w postaci upominków świątecznych.
Upominki można odbierać w terminie od 26 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. w siedzibie Komisji Zakładowej pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33 lub podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” warunkiem otrzymania upominku jest aktualne członkostwo w Związku oraz wstąpienie w szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do dnia 30 września 2018 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 12 listopada dniem wolnym od pracy i handlu została wyłączona

12 listopada dniem wolnym od pracy i handlu


7 listopada Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym.
“Celem ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w serwisie internetowym urzędu Prezydenta RP – jest upamiętnienie i uczczenie faktu odzyskania w dniu 11 listopada 1918 r. Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W związku z tym, w celu umożliwienia szczególnego uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa wprowadza dodatkowy, jednorazowy dzień 12 listopada 2018 r. jako dzień będący Świętem Narodowym. Ustawa stanowi, że jest to dzień wolny od pracy*.
Ustawa wprowadza również dodatkowe szczególne regulacje dotyczące:
1) udzielania w dniu 12 listopada 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają być udzielone w tym dniu w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, według zaplanowanej na ten dzień kolejności (art. 3);
2) zapewnienia dostępności w dniu 12 listopada 2012 r. aptek ogólnodostępnych, które zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, są obowiązane zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy (art. 3)”.
* Oznacza to, że w poniedziałek 12 listopada sklepy będą zamknięte jak we wszystkie święta (ograniczenie nie dotyczy właścicieli sklepów, jeśli sami staną za ladą).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (2) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (2)


W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie społecznej wzrost budżetu wynagrodzeń o ok. 5,1% dzielonych na dwie części, tj. wzrost z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto. NSZZ “Solidarność” stanowczo odrzuca zaproponowane przez Dyrekcję propozycje.
Członkowie zespołu negocjacyjnego przekazali Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące m.in. minimalnego wzrostu stawki zasadniczej na poziomie podwyżki w 2018 r., wprowadzenia nagrody jubileuszowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz oprócz obowiązującej premii frekwencyjnej wprowadzenia dla pracowników nagrody finansowej za 100% frekwencji w ciągu roku. Na obecnym etapie negocjacji, mimo rozbieżnych stanowisk, obie strony zadeklarowały chęć dalszych rozmów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności