Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konwent Przewodniczących NSZZ “Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy została wyłączona

Konwent Przewodniczących NSZZ “Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy11 stycznia 2019 r. obradujący w Warszawie konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ “Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, których celem jest realizacja stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia ub.r., w której Związek zawarł listę postulatów.

Wcześniej odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu rządu odniosła się do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odniosą się pisemnie do stanowiska KK.
Fot. Marek Lewandowski. Stanowisko z postulatami Związku zamieszczamy poniżej. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (3) została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (3)


W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się zaplanowane spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas rozmów negocjacyjnych Dyrekcja wychodząc naprzeciw postulatom strony związkowej zobowiązała się do utrzymania wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej w kwocie 200 złotych brutto, wypłacanej na dotychczasowych zasadach zapisanych w Regulaminie Wynagradzania oraz wprowadzenia dodatkowej premii frekwencyjnej, wypłacanej w kwocie 240 złotych brutto co pół roku dla pracowników z 100% obecnością w pracy.
W powiązaniu z wymienionymi elementami Dyrekcja proponuje podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto. Jak podkreśla Dyrekcja, podwyżka wynagrodzeń zasadniczych będzie miała wpływ na wysokość premii produkcyjnej, dodatków nocnych oraz innych elementów wynagradzania zależnych o wynagrodzenia zasadniczego. Podwyżki będą obowiązywać od 1 stycznia br.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem wymienionych elementów podwyżki Dyrekcja nie wyraża zgody na wprowadzenie nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym. Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” nie zaakceptowali propozycji zaproponowanych przez Dyrekcję TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie nie doprowadziło do wypracowania i podpisania porozumienia podwyżkowego. Widząc rozbieżności w propozycjach podwyżkowych i braku na chwilę obecną porozumienia, obie strony uzgodniły osobę mediatora, która będzie uczestniczyła w postępowaniu mediacyjnym sporu zbiorowego. Dyrektor HR zobowiązał się do ustalenia z mediatorem terminu spotkania.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (2) została wyłączona

Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym (2)


W dniu 7 stycznia 2019 r. w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się drugie spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Zespół negocjacyjny poinformował, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie akceptuje propozycji porozumienia podwyżkowego przedstawionej przez Dyrekcję na spotkaniu w dniu 4 stycznia br. Jednocześnie strona związkowa przedstawiła swoją propozycję porozumienia podwyżkowego. Spotkanie nie doprowadziło do wypracowania i podpisania porozumienia podwyżkowego. Widząc zbyt duże różnice w stanowiskach obu stron NSZZ “Solidarność” wnioskował sporządzenie protokołu rozbieżności.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności