Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Udział w referendum strajkowym została wyłączona

Udział w referendum strajkowym


W związku z brakiem uzgodnienia i podpisania porozumienia podwyżkowego dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na 2019 rok w toczącym się sporze zbiorowym, po podpisaniu w dniu 30 stycznia br. protokołu rozbieżności, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w dniach 4-15 lutego br. przeprowadzi referendum strajkowe w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Referendum odbędzie się podczas przerw oraz na przełomie zmian na stołówkach zakładowych.
Uprawnionymi osobami do udziału w referendum strajkowym są wszyscy pracownicy zatrudnieni w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wskazani na otrzymanej od pracodawcy liście pracowników. Udział w referendum jest dobrowolny. Każdy uczestnik, by wziąć udział w głosowaniu musi posiadać swój identyfikator pracownika (lub dokument stwierdzający tożsamość). Zgodnie z podjętą Uchwałą Komisji Zakładowej osobami upoważnionymi do dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum są członkowie Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych uzależnia możliwość rozpoczęcia strajku od zgody większości pracowników. Wybory są tajne, a pracownicy oddają głos na przygotowanych wcześniej kartach do głosowania. Po oddaniu głosu wrzucają kartę do urny, a specjalna komisja zlicza głosy. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego referendum jest tajna i jest własnością NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Pracodawca nie może żądać dostępu i wglądu w dokumentację referendalną. Organizacja związkowa może przeprowadzić strajk pod warunkiem, iż uzyska poparcie większości pracowników przy udziale w głosowaniu co najmniej 50 proc. załogi.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Referendum strajkowe w sporze zbiorowym została wyłączona

Referendum strajkowe w sporze zbiorowym


W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas przeprowadzonych mediacji Dyrekcja przedstawiła propozycję wprowadzenia od dnia 1 lutego br. podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto; wprowadzenie dodatkowej premii frekwencyjnej – wypłacanej w kwocie 240 złotych brutto co pół roku dla pracowników z 100% obecnością w pracy; utrzymania wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej w kwocie 200 złotych brutto, wypłacanej na dotychczasowych zasadach zapisanych w Regulaminie Wynagradzania oraz wprowadzenie nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym przy zaakceptowaniu przez stronę związkową całego proponowanego przez Dyrekcję pakietu podwyżkowego.
Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” nie zaakceptowali propozycji zaproponowanej przez Dyrekcję TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Zdaniem strony związkowej zaproponowana wysokość podwyżki kwoty bazowej dla pracowników produkcji jest za niska wobec oczekiwań pracowników. Dzisiejsze spotkanie mediacyjne nie doprowadziło do wypracowania porozumienia podwyżkowego. Widząc rozbieżności w propozycjach podwyżkowych i braku na chwilę obecną porozumienia, obie strony podpisały w obecności mediatora protokół rozbieżności. Strona związkowa poinformowała pracodawcę, że następnym etapem toczącego się sporu zbiorowego jest przeprowadzenie przez NSZZ “Solidarność” w dniach 4-15 lutego br. referendum strajkowego w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Referendum odbędzie się podczas przerw oraz na przełomie zmian na stołówkach zakładowych.
Tutaj prezentujemy treść protokołu rozbieżności: >>>>>, a tu protokół ze spotkania: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ została wyłączona

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ


Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność” corocznie organizuje turniej piłki halowej. W tym roku organizatorem jest organizacja związkowa VW Poznań, a turniej odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r. we Wrześni.
Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność” zrzesza organizacje zakładowe z firm branży motoryzacyjnej w Polsce, między innymi Volkswagen Poznań, Volkswagen Polkowice, Fiat w Tychach, Volvo, TRW Polska czy też Opel w Gliwicach. W związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zwraca się do wszystkich kolegów-związkowców, którzy posiadają umiejętność gry w piłkę nożną na hali i chcieliby wystąpić w takim turnieju o zgłaszanie swojej kandydatury do członków Komisji Zakładowej lub do siedziby Biura. Drużyna winna składać się z minimum 10 osób.

Dział: Aktualności