Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podwyżka wynagrodzeń została wyłączona

Podwyżka wynagrodzeń


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, że zgodnie z pkt. 2 porozumienia podwyżkowego zawartego w dniu 7 listopada 2023 r. pomiędzy Pracodawcą a NSZZ „Solidarność” podwyżki wynagrodzeń w roku 2024 r. wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.
O treści podpisanego porozumienia kończącego spór zbiorowy wszczęty w dniu 18 października 2023 r. przez NSZZ „Solidarność” Pracodawca oficjalnie informował pracowników. Przekazywanie więc pracownikom informacji, że podwyżki będą obowiązywały dopiero od dnia 1 lutego 2024 r. jest dalszym ciągiem przekazywania kłamliwych informacji i uprawianiem szkodliwej manipulacji wśród pracowników, szkalowaniem NSZZ „Solidarność”. Powoływanie się na zapis w regulaminie wynagradzania, że podwyżki są corocznie regulowane od dnia 1 lutego jest w tym przypadku całkowicie nieuzasadnione i prowokacyjne. Zapis obowiązujący w nowym regulaminie wynagradzania jest taki sam i obowiązuje już od 2014 r., a mimo tego coroczne podwyżki są regulowane i przyznawane na podstawie konkretnych porozumień podwyżkowych z Pracodawcą.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do pracowników o nieprzekazywanie informacji niemających nic wspólnego z rzeczywistością i podpisanym porozumieniem podwyżkowym. Wzrost wynagrodzeń jest uregulowany stosownym porozumieniem i wszyscy pracownicy podwyżki otrzymają od dnia 1 stycznia 2024 r. na zasadach przyjętych dzięki podpisanemu regulaminowi wynagradzania przez NSZZ „Solidarność”, na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w ZF Automotive Safety Systems Poland.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zasady działania Komisji Odwoławczej została wyłączona

Zasady działania Komisji Odwoławczej


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie Zakład Produkcji Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakład Produkcji Poduszek Powietrznych informujemy, że na podstawie pkt. 11 zawartego w dniu 7 listopada 2023 r. porozumienia podwyżkowego Pracodawca wspólnie ze stroną związkową w dniu 9 stycznia 2024 r. uzgodnił zasady działania Komisji Odwoławczej od decyzji dotyczącej podwyżki indywidualnej.
Powołana została Komisja Odwoławcza, która będzie działać bezterminowo. W celu sprawnego i praktycznego rozpatrywania odwołań Komisja Odwoławcza złożona jest z Zakładowych Komisji Odwoławczych działających odrębnie w każdym Zakładzie. Odwołania będą rozpatrywane oddzielnie w każdym Zakładzie odwołującego się Pracownika. Pracownik będzie miał prawo do złożenia odwołania przy spełnieniu odpowiednich warunków. Pełna treść zasad funkcjonowania komisji odwoławczej zostanie wkrótce opublikowana i przekazana do wiadomości pracownikom przez Pracodawcę.
Kilka ważnych i istotnych informacji dla pracowników:
– odwołanie musi być dostarczone najpóźniej do 15 lutego roku, którego dotyczy podwyżka
– w formie pisemnej do Działu Personalnego lub na adres e-mail wskazany w treści działania komisji odwoławczej
– odwołanie musi dotyczyć bieżącego procesu podwyżkowego oraz zawierać uzasadnienie.
– pracownik składający odwołanie od wysokości podwyżki wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych, w tym danych wrażliwych dotyczących jego osoby (stawka zaszeregowania, wysokość i charakter absencji, opinia przełożonego) przedstawicielom Strony Społecznej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 15-16 CZERWCA: Wycieczka w Świętokrzyskie została wyłączona

15-16 CZERWCA: Wycieczka w Świętokrzyskie


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że jak co roku będzie zorganizowana związkowa wycieczka, w tym roku – zwiedzanie regionu świętokrzyskiego w dniach 15-16 czerwca 2024 r.
W związku z powyższym członkowie NSZZ „Solidarność” wyrażający chęć udziału w organizowanej wycieczce zobowiązani są do dnia 29 lutego br. zadeklarować swój udział w biurze Komisji. Prognozowany koszt wycieczki to 400 zł od osoby. W późniejszym terminie, w zależności od liczby osób chętnych do udziału w wycieczce (planowana liczba uczestników – max. dwa autokary), zostanie podana ostateczna cena dla uczestnika, którą należy wpłacić do dnia 31 maja br.
W programie wycieczki m.in. zamek w Chęcinach, jaskinia Raj, Św. Krzyż, zamek Krzyżtopór, zwiedzanie Sandomierza oraz uroczysta kolacja wraz z zabawą integracyjną. Wycieczka organizowana jest tylko i wyłącznie dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Passive Safety Systems Poland Częstochowa.

Dział: Aktualności