Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podziękowanie została wyłączona

Podziękowanie


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” składa serdeczne podziękowania dla całej Załogi, a w szczególności członkom NSZZ “Solidarność” za wsparcie udzielane zespołowi negocjacyjnemu podczas negocjacji i mediacji oraz za liczny udział w referendum strajkowym. Dzięki Waszej postawie udało się wynegocjować w tym roku największe podwyżki w całej historii zakładów TRW Polska w Częstochowie.
Przebieg zakończonego sukcesem sporu zbiorowego dobitnie wskazał, że tylko pracownicy licznie zrzeszeni w silnym związku zawodowym są w stanie wywalczyć większe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podpisanie porozumienia podwyżkowego – strajk zażegnany! została wyłączona

Podpisanie porozumienia podwyżkowego – strajk zażegnany!


W dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym z pracodawcą. W spotkaniu uczestniczyła pani Carolin Hefner, wiceprezydent HR Zarządu Group ZF.
Podczas spotkania obie strony sporu zbiorowego omówiły przebieg negocjacji, rokowań i mediacji. Strona związkowa zapoznała panią Carolin Hefner z wynikami przeprowadzonego referendum strajkowego, oczekiwaniami załogi związanymi z podwyżkami oraz o podjętymi w związku z tym decyzjami dotyczącymi ogłoszenia strajku w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie strona związkowa omówiła przedstawione Dyrekcji w dniu 18 lutego br. warianty propozycji porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy.
W wyniku rozmów, w imieniu Zarządu ZF, pani Carolin Hefner zaproponowała stronie związkowej ostateczną propozycję zawarcia porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy: wzrost wynagrodzeń od dnia 1 lutego 2019 r. o kwotę bazową 300 złotych brutto, wprowadzenie uzgodnionych zasad wypłat nagród jubileuszowych oraz wyrównanie kwotowe w wysokości 250 zł za miesiąc styczeń 2019 r. Nieprzyjęcie propozycji może skutkować w przyszłości spadkiem zaufania w dalszy rozwój naszych zakładów i utrzymania miejsc pracy; już w obecnej sytuacji zakłady TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zdaniem Zarządu straciły wsparcie w ich rozwój – podniosła pani Carolin Hefner.
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione propozycje zaproponowanego porozumienia podwyżkowego oraz także podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój i utrzymanie miejsc pracy, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie kończące wszczęty w dniu 3 stycznia br. spór zbiorowy.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe


W dniu 20 lutego br. członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” od godz. 13.00 na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wezmą udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 zostanie zorganizowane drugie spotkanie obu stron sporu zbiorowego w obecności pani Carolin Hefner – wiceprezydenta HR Grupy PSS Zarządu ZF AG.
O efektach rozmów powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności