Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego została wyłączona

Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego


W dniu 1 lutego odbyła się pierwsza tura rokowań Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń.
Dyrekcja podtrzymuje swoją propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 złotych brutto (do stawki zasadniczej) oraz wzrost premii frekwencyjnej do 250 złotych. Strona związkowa podtrzymuje swoje zgłoszone żądania w dniu 16 stycznia. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowane podwyżki wynagrodzeń odbiegają od oczekiwań pracowników. Przed podpisaniem protokołu rozbieżności i wejściem w postępowanie mediacyjne Dyrekcja zaproponowała spotkanie w dniu 5 lutego o godz. 12.00 w celu przedstawienia uzgodnionych z Zarządem ZF nowych propozycji.
Podczas spotkania Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność’ przedstawiła Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych swoje stanowisko, w którym wyraża swoją dezaprobatę dla podejmowanych działań dotyczących zmiany organizacji czasu pracy na system dwuzmianowy dla niektórych pracowników produkcji. W wyniku przeprowadzonych rozmów obie strony uzgodniły, że w przypadku konieczności pracy na niektórych liniach pracy w systemie dwuzmianowym będzie ona dotyczyła wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stosowanie okularów ochronnych została wyłączona

Stosowanie okularów ochronnych


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że po przeprowadzonej gruntownej analizie ryzyka zawodowego oraz konsultacjach z przedstawicielami pracowników, za zgodą Dyrekcji została podjęta decyzja o odejściu od wymogu stosowania okularów ochronnych na stanowiskach montażu modułów. Zmiana wejdzie w życie od 1 lutego 2018 r.
Okulary ochronne pozostają obowiązkowe na stanowiskach:
– automatycznego rolowania poduszek HB,
– stanowiskach kontrolnych – nadmuchiwanie poduszek typu “słoń”,
– stanowiskach napełniania pieczątek,
– na stanowisku demontażu,
– podczas pracy ze sprężonym powietrzem,
oraz przy innych niewymienionych czynnościach doraźnych, przy których będzie to wymagane ze względu na zagrożenie.
Okulary ochronne zostaną usunięte z maszyn vendingowych, będą one dostępne do pobrania u analityczek produkcji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem BHP.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe – spór zbiorowy została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe – spór zbiorowy


Wobec braku porozumienia dotyczącego uzgodnienia wysokości tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. z dniem 25 stycznia 2018 r. wchodzi w spór zbiorowy z pracodawcą.
W dniu 25 stycznia br. odbyła się kolejna tura rozmów Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW w Częstochowie, który będzie obowiązywać od 1 lutego.
Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła nową propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji pod warunkiem podpisania porozumienia podwyżkowego – w wysokości 8 % lub o kwotę 200 zł brutto łącznie (150 zł do stawki zasadniczej oraz 50 zł do premii frekwencyjnej) i dodatkowo wyrównanie stawek dla pracowników z długoletnim stażem do ustalonej wcześniej kwoty. Jednocześnie Dyrekcja odrzuciła podpisanie w całości przedstawionego w dniu 16 stycznia br. przez stronę związkową pakietu dotyczącego porozumienia podwyżkowego.
Wobec braku porozumienia dotyczącego uzgodnienia wysokości tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. z dniem 25 stycznia weszła w spór zbiorowy z pracodawcą.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności