Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy została wyłączona

Oświadczenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy


Koleżanki i Koledzy, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna co niektórych członków Komisji. Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ “Solidarność” – czytamy w ważnym oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy (zdjęcie: serwis internetowy KK – red.).
Oświadczenie poniżej publikujemy w całości. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.) została wyłączona

Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.)


W dniu 12 lutego br. odbyły się rokowania Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnień wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Strona związkowa przedstawiła negatywne stanowisko dotyczące podpisania porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które zostało przedstawione przez Dyrekcję w dniu 5 lutego br. Podczas rozmów obie strony uzgodniły kompromisowy projekt porozumienia, który Dyrekcja zobowiązała się przesłać do akceptacji Zarządowi ZF. Jednocześnie strona związkowa przekazała Dyrekcji projekt porozumienia dotyczącego organizacji pracy dla pracowników produkcji w systemie trzyzmianowym w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj publikujemy tekst wypracowanego projektu porozumienia podwyżkowego oraz projektu porozumienia dotyczącego pracy w systemie trzyzmianowym.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zakładowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze została wyłączona

Zakładowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze


Komisja Zakładowa informuje, że w dniu 3 marca 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12 odbędzie się zakładowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na kadencję 2018-2022.

Dział: Aktualności