Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (2) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (2)


W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się drugie spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS I SBS na 2020 r.
Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w sprawie propozycji pracodawcy wzrostu wynagrodzeń w wysokości 200 zł brutto do stawki zasadniczej, który ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zaproponowany na spotkaniu w dniu 19 listopada br. wzrost wynagrodzeń jest w mniejszej wysokości od oczekiwań załogi. Jednocześnie zwrócono uwagę pracodawcy, że wypłaty w 2019 roku miesięcznej premii produkcyjnej dla pracowników na poziomie mniejszym od zakładanego minimum 10% są argumentem do zrekompensowania im pomniejszonych wynagrodzeń i uzgodnienia większych podwyżek stawek zasadniczych na 2020 rok niż oczekuje i przewidywał Zarząd ZF Group.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland otrzymają upominki świąteczne.
Upominki należy odbierać w terminie od 2 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300 G) w budynku przy ul. Rolniczej 33 oraz podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” warunkiem otrzymania upominku jest aktualne członkostwo w Związku oraz wstąpienie w szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland do dnia 30 września 2019 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowo wybrany skład Rady Pracowników została wyłączona

Nowo wybrany skład Rady Pracowników


Informujemy, że w dniu 15 listopada 2019 r. została wybrana nowa (na kadencję 2019-2023) Rada Pracowników, działająca przy ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
W skład nowej Rady Pracowników weszli:
• TOMASZ MUSIAŁEK – zakład poduszek powietrznych
• KRZYSZTOF PAWLAK (Sekretarz RP) – zakład poduszek powietrznych
• ROBERT STALA – zakład poduszek powietrznych
• DAMIAN CZURAK (Przewodniczący RP) – zakład pasów bezpieczeństwa
• GRZEGORZ DOBROWOLSKI – zakład pasów bezpieczeństwa
• DARIUSZ SITEK – zakład pasów bezpieczeństwa.
Jednocześnie informujemy, że spośród sześciu członków nowo wybranej Rady, pięciu jest członkami Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Wszystkim nowo wybranym przedstawicielom Rady Pracowników serdecznie gratulujemy!

Dział: Aktualności