Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe koszulki związkowe została wyłączona

Nowe koszulki związkowe


Wszyscy członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, którzy są zainteresowani otrzymaniem koszulki związkowej proszeni są o przekazanie swojego rozmiaru w Biurze Komisji Zakładowej lub członkom Prezydium podczas dyżurów pełnionych na stołówkach zakładowych. Zapisy będą prowadzone do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że koszulki typu polo w kolorze firmowym z wyhaftowanym logo ZF oraz NSZZ “Solidarność” zostaną zamówione po zebraniu zamówień w maju br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe


Informujemy, że zamówienie dotyczące koszulek typu “polo” (damskie – POPL 200 NAVY, męskie – PORA 210 NAVY) dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, którzy do dnia 10 grudnia br. zadeklarowali chęć ich otrzymania zostało przez Komisję Zakładową złożone i obecnie jest w trakcie realizacji.
Po otrzymaniu koszulek z wykonanym haftem logo firmy ZF zostaną one dostarczone do firmy, która najpóźniej do 15 stycznia 2020 r. zobowiązała się wykonać haft z logo NSZZ “Solidarność” na lewym rękawie koszulki. Możliwym terminem odbioru koszulek w Biurze Komisji Zakładowej lok. 300G przy ul. Rolniczej 33 jest więc 15 stycznia 2020 r. O dokładnym terminie powiadomimy w odrębnym komunikacie.
Jednocześnie informujemy, że następne zapisy dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, którzy będą zainteresowani otrzymaniem takiej koszulki zostaną przeprowadzone do 15 kwietnia 2020 r. Po tym terminie zostanie złożone ponowne zamówienie na wykonanie koszulek z haftem logo firmy ZF i logo NSZZ “Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania URLOP BEZPŁATNY: Co trzeba wiedzieć? została wyłączona

URLOP BEZPŁATNY: Co trzeba wiedzieć?


1. Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne (pracownicy) od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego zakończenia. W związku z tym, że urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy, przestaje obowiązywać konieczność podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przez wzgląd na fakt, że wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy jest zawieszone, pracodawca wstrzymuje opłacanie składek na ubezpieczenia ZUS.
2. Niewliczanie do stażu pracy
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy. W efekcie może to ograniczyć dostęp do świadczeń takich jak okresy wypowiedzenia, nagrody pracownicze bądź odprawy pieniężne.
3. Brak zasiłku chorobowego
Zgodnie z art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi, jeżeli jego niezdolność do pracy przypada w okresie urlopu bezpłatnego. Prawo to nie istnieje dlatego, iż pracownik przebywając na urlopie bezpłatnym nie podlega także ubezpieczeniu chorobowemu.
4. Brak ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu
W trakcie pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym nie są za niego naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Dział: Aktualności