Posted by on Możliwość komentowania 23 LISTOPADA 2019: Zaproszenie na Zabawę Andrzejkową została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania 14-15 WRZEŚNIA: Program Pielgrzymki Ludzi Pracy została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy (cd.) została wyłączona

Uzgadnianie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy (cd.)

W dniu 14 sierpnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania obie strony omówiły projekty nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy. Po okresie wakacyjnym pracodawca zobowiązał się przedstawić stronie związkowej wstępny projekt nowego Regulaminu Wynagradzania, który posłuży […]

Continue