Spotkanie Komisji BHP


W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie Komisji BHP. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, pracownicy działu BHP, lekarz zakładowy placówki “Nasza Przychodnia”, pracownicy odpowiedzialni za prace związane z utrzymaniem Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Spotkanie prowadził Dyrektor HR.
Przedstawiono i omówiono:
– Wyniki w zakresie bezpieczeństwa w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.; w oparciu o zarejestrowane wskaźniki wypadkowe w zakładach TRW IRS i TRW SBS do 30 kwietnia br. zanotowano na obu zakładach 6 wypadków
– Ocenę stanu zdrowia pracowników w oparciu o opiekę profilaktyczną za I kwartał 2015 r. Zmiany w dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych (skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskie)
– Zakres prac związanych z utrzymaniem oraz prowadzonymi inwestycjami w Zakładzie Poduszek Powietrznych (od 18 maja zmniejszy się o 55 liczba miejsc na parkingu dzierżawionym od firmy Klima). Dyrekcja TRW IRS rozważa kilka ofert nabycia nowych miejsc parkingowych
– Zakres prac związanych z utrzymaniem Zakładu Pasów Bezpieczeństwa oraz prowadzonymi inwestycjami
– Planowane/prowadzone działania w zakresie: – bezpieczeństwa; – środowiska; – realizacji wymogów korporacyjnych.

Umieszczony w Aktualności

« »