Spotkanie z Dyrekcją


W dniu 6 maja 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w planowanym spotkaniu z Dyrekcją zakładu TRW SBS w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR. Podczas spotkania omówiono sprawy związane w relacjach pracowników i liderów w/w zakładzie oraz sprawy bieżące i produkcyjne.
Poniżej prezentujemy protokół_ze_spotkania.

Umieszczony w Aktualności

« »