Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 13 lipca 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja HR przedstawiła stronie związkowej informację dotyczącą niestabilności na rynku motoryzacyjnym oraz dalszymi redukcjami zamówień ze strony klientów, m.in. Daimlera i Fiata.
W wyniku tych zawirowań sytuacja biznesowa dla zakładu na chwilę obecną nie jest zadowalająca. W dalszym ciągu sytuacja w zakresie planowania produkcji jest nieprzewidywalna. W związku z tym, Dyrekcja IRS postanowiła dokonać modyfikacji harmonogramu czasu pracy w obecnym okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień dla pracowników zatrudnionych w BU-1, BU-3 i BU-6. Dla pracowników pracujących ww. biznesach, zarówno w systemie dwuzmianowym jak i trzyzmianowym, wyznaczono 23 lipca br. dniem wolnym, natomiast pracę za ten dzień zaplanowano dla tej grupy pracowników na dzień 28 sierpnia br. Pozostałe biznesy pracują bez zmian w harmonogramie czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień br.
Ponadto Dyrekcja IRS poinformowała, że wszyscy pracownicy, którzy na ten okres zaplanowali sobie urlop wakacyjny będą mogli z niego skorzystać w ilości 9 dni (druga połowa lipca) lub 11 dni (druga połowa sierpnia).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminu Pracy została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminu Pracy


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że pomimo odbytych czterech spotkań z Dyrekcją HR do chwili obecnej nie zostało osiągnięte porozumienie dotyczące uzgodnienia i wprowadzenia nowych zapisów do obowiązującego Regulaminu Pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie.
Przygotowany przez Dyrekcję HR wstępny projekt Regulaminu Pracy nie uwzględnia wszystkich postulatów zgłoszonych przez stronę związkową. W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” we współpracy z Biurem Prawnym Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” opracowała i przedstawiła korekty do proponowanego przez Pracodawcę projektu Regulaminu Pracy. M.in. strona związkowa proponuje unormowanie zapisów dotyczących planowania urlopów oraz ewentualnych zmian harmonogramów czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W przypadku nieuzgodnienia nowych zapisów Regulaminu Pracy w dalszym ciągu będą obowiązywały obecne. O postępach w tworzeniu nowego Regulaminu Pracy będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland informuje wszystkich zainteresowanych, że od poniedziałku, tj. 5 lipca 2021 r. w biurze KZ (lok. 300G) można odbierać (wyłącznie osobiście) zakupione vouchery.
Odbiór voucherów jest możliwy dopiero wówczas, gdy zostały one opłacone stosownym przelewem na wskazany rachunek bankowy. Jednocześnie przypominamy, że do każdego vouchera (zarówno dla apartamentu jak i domku) przypisany jest jednorazowy kod, który należy użyć podczas aktywacji vouchera.

Dział: Aktualności