Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie procesu podwyżkowego została wyłączona

Rozpoczęcie procesu podwyżkowego


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników, że w dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego KZ NSZZ “Solidarność”.
Głównym tematem spotkania było rozpoczęcie rozmów w celu uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2021 r. Przedstawiciele związku zawodowego reprezentujący pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie przedstawili oczekiwania podwyżkowe związane ze zwiększającą się inflacją oraz mniejszym wynagrodzeniem pracowników w 2020 roku, spowodowanym nie tylko przez następstwa COVID-19, ale także wypłacaniem przez pracodawcę mniejszych od zakładanych i oczekiwanych przez pracowników miesięcznych premii produkcyjnych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG została wyłączona

Posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG


W dniu 28 października 2020 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG. W spotkaniu uczestniczyło dwóch przedstawicieli z zakładu poduszek powietrznych i zakładu pasów bezpieczeństwa w ZF Automotive System Poland w Częstochowie. Z ramienia Zarządu ZF AG w spotkaniu uczestniczyła Sabina Jaskula – członek Zarządu, która przedstawiła obecną sytuację biznesową i ekonomiczną ZF Group, na którą wielki wpływ ma pandemia COVID-19.
Kryzysem zostały dotknięte wszystkie kraje, w którym są zlokalizowane zakłady ZF. We wszystkich zakładach została zmniejszona produkcja i sprzedaż wyrobów. W niektórych zakładach spowolnienie w produkcji trwa do chwili obecnej. Członkowie SC ERZ będący członkami rady nadzorczej przekazali informację, że w trzecim kwartale 2020 r. zanotowano poprawę sytuacji (w porównaniu do roku poprzedniego). Generalnie w zakładach ZF w Europie nie jest tak źle, jak wcześniej prognozował Zarząd ZF. Okazuje się, że w okresie od stycznia do września 2020 r. ZF Group uzyskała ok. 0,5 mld euro zysku.
Raporty członków ERZ z poszczególnych krajów
Polska: Omówiono porozumienie dotyczące postoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, które zostało podpisane z pracodawcą. Przedstawiono informację dotyczącą przeprowadzonego procesu zwolnień grupowych, sytuację związaną z zatrudnianiem obcokrajowców w obliczu tych zwolnień i nieprzedłużaniu umów terminowych z polskimi pracownikami, nieakceptowalne przez pracowników naliczanie wysokości premii produkcyjnej oraz nadmierną pracę w godzinach nadliczbowych, wprowadzenie pracy zdalnej oraz inne działania w celu zminimalizowania zarażenia się pracowników COVID-19. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Najbliższe zaplanowane spotkania została wyłączona

Najbliższe zaplanowane spotkania


Na dzień 28 października 2020 r. zostało zaplanowane posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF Friedrichshafen AG. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych zakładów ZF w Europie. Z ramienia pracodawcy w posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyć będzie Sabine Jaskula – członek Zarządu ZF Friedrichshafen AG.
Na 10 listopada 2020 r. zostało zaplanowane z kolei pierwsze spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją, rozpoczynające proces podwyżkowy na 2021 rok dla pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. w Częstochowie. Informacje z wyżej wymienionych spotkań będziemy przekazywać za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Dział: Aktualności