Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS została wyłączona

Nowe wysokości świadczeń z ZFŚS


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że został wprowadzony aneks nr 4 do Regulaminu ZFŚS w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. zawierający zmianę wysokości świadczeń z ZFŚS. Nowa tabela świadczeń ZFŚS zawiera zmiany zaproponowane przez NSZZ „Solidarność” dotyczące zwiększenia wysokości przysługujących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok, które zostały zaakceptowane przez MOZ Pracowników ZF Polska.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów. We wszystkich obowiązujących IV grupach w zależności od określonego dochodu brutto na osobę w rodzinie zostały zwiększone wysokości świadczeń. Świadczenia dotyczą m.in. wsparcia na wypoczynek dzieci w formie koloni wypoczynkowych i zdrowotnych, wypoczynku zorganizowanego w formie zielonej szkoły, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych zakupionych przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz wypoczynku wnioskodawcy. Ponadto zwiększono wysokość świadczenia w przypadku trudnej sytuacji mieszkaniowej (emeryci, renciści) i świadczenia związanego z udzieleniem pomocy ze zwiększonymi wydatkami rodziny w związku z urodzeniem dziecka.
Jednocześnie informujemy, że wnioski dotyczące wypłaty nowych wysokości świadczeń z tytułu wypoczynku wnioskodawcy można składać już w miesiącu maju br.
Nowa tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obowiązujący wzór wniosku o przyznanie świadczenia znajduje się w zakładce: Strefa Związkowca.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS HR


W dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie on-line spotkanie Dyrekcji HR IRS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu pomimo zaproszenia niestety nie uczestniczył przedstawiciel MOZ Pracowników ZF Polska.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie wobec strony społecznej decyzji podjętej przez Dyrekcję IRS dotyczącej wprowadzenia na linii produkcyjnej nr 32038 Daimler BU-4 organizacji pracy w systemie 4-zmianowym od dnia 23 kwietnia br. na okres 5-6 tygodni. Praca w tym systemie będzie dotyczyć 16 pracowników produkcji oraz kilku pracowników z działu wsparcia.
Zdaniem Dyrekcji wprowadzenie systemu pracy 4-zmianowej na tej linii jest koniecznością z uwagi na brak uzyskanego zezwolenia na dopuszczenie do pracy nowej składarki, co pozwoliłoby wykonać zakładane plany produkcyjne w systemie 3-zmianowym. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Święta Wielkanocne została wyłączona

Życzenia na Święta Wielkanocne


Dział: Aktualności